Tuesday, January 29, 2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Limba FrancezA1- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Limba FrancezA1- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Psihologia Educatiei A1- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Psihologia Educatiei A1- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Psihologia Educatiei A1- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Psihologia Educatiei A1- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Informatica- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Informatica- sem1SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Fundamentele Psihologiei AnI- sem I SP 2007-2008

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie Fundamentele Psihologiei AnI- sem I SP 2007-2008


Forum Spiru Haret

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie NEUROPSIHOLOGIE SI NEUROCIBERNETICĂ

Grile Facultate - Spiru Haret: Fac. Sociologie Psihologie NEUROPSIHOLOGIE SI NEUROCIBERNETICĂ

Forum Spiru Haret

Fac. Sociologie Psihologie Fundamentele Psihologiei AnI- sem I SP 2007-2008

Fac. Sociologie Psihologie Fundamentele Psihologiei AnI- sem I SP 2007-2008


Raspunsurile la testele grila Fundamentele Psihologiei:

1B 2C 3C 4A 5C 6B 7C 8C 10BC 11C 12C 13A 14C 15C
16B 17B 18C 19C 20C 21B 22C 23D 24C 25C 26C 27C
28BD 29D 30C 31B 32AC 33C 34B 35C 36B 37C 38C 39C
40C 41A 42C 43B 44B 45C 46C 47B 48C 49C 50C 51CE
52C 54A 55B 56C 57B 58C 59C 60A 61B 62C 63B 64C
65BD 66C 67A 68B 69C 70B 71C 72C 73C 74B 75C 76C
77B 78A 79B 80C 81C 82B 83C 84A 85AD 86ABC 87C 88B
89C 90BD 91B 92B 93B 94B 95C 96B 97B 98C 99C 100B
101B 102B 103C 104B 105C 106C 107B 108C 109C 110C
11B 112C 113C 114C 115C 116B 117C 118D 119B 120C
121C 122C 123A 124C 125B 126B 127B 128C 129A 130C
131C 132B 133D 134C 135C 136AB 137B 138A 139C 140C
141B 142B 143C 144A 145C 146 B 147B 148A 149C 150A
151B 152C 153BC 154D 155C 156C 157C 158C 159C 160B
161C 162C 163A 164B 165B 166A 167C 168A 169B 170B
171B 172A 173B 174B 175ABC 176C 177A 178C 179B 180B
181B 182B 183 C 184B 185C 186B 187C 188D 189C 190C
191C 192C 193B 194B 195C 196B 197C 198C 199C 200B
201A 202C 203B 204B 205C 206A 207B 208C 209A 210C
211C 212D 213B 214CD 215B 216ABC 217B 218B 219C 220B
221C 222B 223B 224BC 225B 226C 227B 228C 229B 230C 231D
A/F1F 2A 3A 4A 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11A 12A 13F 14A 15F
16A 17F 18F 19A 20A 21A 22F 23F 24A 25F26F 27F 28A 29A 30F

Fac. Sociologie Psihologie NEUROPSIHOLOGIE SI NEUROCIBERNETICĂ

Universitatea Spiru Haret Bucuresti 2007-2008 Fac. Sociologie Psihologie NEUROPSIHOLOGIE SI NEUROCIBERNETICĂ AnI- sem I SP 2007-2008

Forum Spiru Haret


Raspunsurile la testele grila NEUROPSIHOLOGIE SI NEUROCIBERNETICĂ:


1. Valoarea potentialului de repaus depinde de numărul de ioni Na expulzaŃi si de
numărul ionilor K introdusi in neuron de către mecanismul antiport Na/H.A
2. Valoarea excitabilităŃii neuronului nu se modifica in timp.F
3. Viteza de propagare a potenŃialului de acŃiune pe fibrele mielinizate este
dependenta de grosimea tecii de mielina.A
4. Mielina este o substanŃa buna conducătoare de electricitate.F
5. Valoarea potenŃialului de repaus se modifica in timp.FF
6. Solicitarea unui circuit neuronal,repetata ritmic, duce la largirea fantei sinaptice.A
7. Neuronul este parte componenta a actului reflex si nu a arcului reflex.A
8. SolvenŃii organici (ex. alcoolul etilic) determina inchiderea mai ferma a canalelor
ionice.A
9. Repetarea ritmica a solicitării sinapsei favorizează procesul de invtare.A
10. SolvenŃii organici determina sporirea fluidităŃii proteinelor
membranare.A
11. Ionii Ca nu sint necesari in transmiterea sinaptica.A
12. Unitatea anatomo-functionala a sistemului nervos este neuronul.F
13. Iradierea excitabilităŃii la nivelul centrilor nervosi este un fenomen pasiv (fizic).A
14. Arcurile reflexe pot sa fie monosinaptice si polisinaptice.F
15. Integrarea organismului poate sa fie realizata chiar si de numai doi neuroni
(reflex monosinaptic).A
16. Propagarea potenŃialului de acŃiune se datorează electromigrarii ionilor Na.A
17. Iradierea este datorata electromigrarii ionilor H din zonele electropozitive (in
repaus), spre zonele electronegative (depolarizate).A
18. Canalul ionic are mai multe stări deschise si o singura stare inchisa.A
19. In soluŃiile apoase, nu exista electroni liberi (de conductie).A
20. Primul eveniment, după deschiderea canalelor ionice de către excitant, este
influxul ionilor K.A
21. Cresterea temperaturii determina inchiderea mai ferma a canalelor ionice.A
22. Ionii Ca asigura ancorarea temporara a veziculelor cu neuromesageri de
membrana postsinaptica.A
23. Canalul ionic poate fi închis la diferite grade de fermitate, date de
tăria legăturii dintre ionul de Ca si proteinele canal.A
24. Cresterea temperaturii reduce capacitatea dielectrica a proteinelor
membranare.A
25. Neuronul poate sa fie lipsit de axon.A
26. Neuronul realizează cu lichidul interstitial doar schimburi de energie.F
27. Corpii Nissl reprezinta organite specifice doar neuronului.F
28. Neuronii nu deŃin decit doi poli funcŃionali: unul de intrare, altul de iesire a
semnaluluiA
29. Anumiti neuroni pot avea functie exclusiv secretorie.F
30. Sinapsa poate fi considerata ca avind funcŃie de condensator (din electronica).A
31. Pompa de Na-K are rol principal in menŃinerea homeostaziei ionice a citoplasmei.A
32. ATP-ul este unicul furnizor direct de energie utila neuronului.A
33. Iradierea excitabilităŃii, căreia ii urmează in mod necesar concentrarea, se
datorează unui proces fiziologic (activ) si nu unuia fizic (pasiv).A
34. Neuronul este un sistem (termodinamic) deschis.A
35. Pompa scoate la exterior 2 ioni de K si introduce in neuron 3 ioni de Na.F
36. Pompa de Na-K are si rol electrogen (încarcă electroionic membrana
neuronului).A
37. Pentru ionul Na ambii gradienti - chimic si electric - sint orientaŃi in acelasi sens
(spre interiorul neuronului).A
38. Pompa scoate la exterior 3 ioni de Na si introduce in citoplasmă 2 ioni de K.A
39. Excitantul generează in mod direct, la nivelul membranei neuronale, un
potenŃial de acŃiune.A
40. Valoarea potenŃialului de repaus este determinata de pompa de Na-K.A
41. Excitantul, in funcŃie de intensitate, determina in mod direct influxul
de Na si efluxul de K.F
42. Starea de inhibiŃie a neuronului este una relativa si nu o constanta
neuronala.A
43. Conditionarea reflexa este apanajul exclusiv al scoartei cerebrale.F
44. Viteza de propagare a potenŃialelor de acŃiune este mult mai mare pe fibrele
mielinizate.A
45. Pentru elaborarea condiŃionării reflexe pavloviene este necesara flaminzirea
animalului, deoarece astfel este sporita excitabilitatea centrului cortical digestiv.A
46. Starea de saŃietate determina o excitabilitate redusa a centrului cortical digestiv.A
47. Iradierea si concentrarea excitabilităŃii sint procese prezente la nivelul
oricărei formaŃiuni cenusii, nu numai la nivelul scoarŃei.A
48. Neuronii stabilesc intre ei relaŃii exclusiv sinaptice.F
49. Mielina este un foarte bun izolator electric.F
50. Starea de inhibiŃie a neuronului este funcŃie de raportul dintre valoarea
de moment a excitabilităŃii acestuia si intensitatea excitantului aplicat.A
Intrebări cu posibilităŃi de răspuns multiple (un singur răspuns sau mai multe).
51. SubstanŃa care furnizează energie in mod direct neuronului este:
a. acidul piruvic, prin furnizare de hidrogen
b. adenozin-tri-fosfatul
c. glucoza
d. acidul dezoxiribonucleic
52. Membrana neuronului este alcătuita din :
a. lipide neutre
b. fosfolipide
c. proteine
d. colesterol
53. ConsecinŃa directa a aplicării unui excitant asupra neuronului este :
a. generarea unui potenŃial de acŃiune
b. depolarizarea
c. deschiderea canalelor ionice
d. generarea unui potenŃial nepropagabil
54. Pompa de Na-K are - direct sau indirect- următoarele roluri:
a. mecanism homeostazic
b. mecanism electrogen
c. mecanism de corectare a pH-ului citoplasmatic
d. mecanism de inchidere a canalelor ionice
55. Amplitudinea potenŃialului de acŃiune este determinata de :
a. intensitatea excitantului
b. bruscheŃea aplicării excitantului
c. durata acŃiunii excitantului
d. valoarea potenŃialului de repaus
56.. Proteinele membranare indeplinesc următoarele roluri :
a. enzime
b. receptori pentru neuromesageri
c. receptori pentru hormoni
d. transportori activi transmembranari
57. Din punct de vedere funcŃional, neuronii sint:
a. unipolari, bipolari, multipolari si pseudounipolari
b. colinergici, adrenergici, dopaminergici
c. senzitivi, intercalari (asociaŃie) si efectori
d. stelaŃi, piramidali, sferici
58. Circuitele reverberante sint implicate in :
a. menŃinerea stării de veghe a scoarŃei cerebrale
b. trezirea scoarŃei, după starea de somn
c. memoria de scurta durata
d. menŃinerea tonusului muscular
59. Canalul ionic are următoarele dimensiuni aproximative (in Â)
a. lungime: 75-100; diametru 8
b. lungime: 50- 60; diametru 6
c. lungime: 20- 30; diametru 20
d. lungime: 15-20; diametru 18
60. Ce valoare va avea amplitudinea unui potenŃial de acŃiune in cazul unui neuron al
cărui potenŃial de repaus este de -80 mV, iar depolarizarea merge pina la +20
mV :
a. -60mV
b. +80 mV
c. +100 mV
d. 100 mV
61. Energia utilizata direct de neuron pentru secreŃia neuromesagerilor provine
din :
a. oxidarea glucozei
b. oxidarea acizilor grasi
c. oxidarea aminoacizilor
d. adenozin-tri-fosfat
62. Organitul celular specializat in furnizarea de energie metabolica este :
a. reticulul endoplasmatic neted
b. ergastoplasma
c. mitocondria
d. lizozomul
63. Membrana neuronala este alcătuita din:
a. fosfolipide dispuse intr-un singur strat, colesterol si proteine
b. un bistrat continuu de fosfolipide, colesterol si proteine
dispuse discontinuu
c. doua straturi discontinue de proteine separate de un strat de
lipide si colesterol
d. doua straturi continue de proteine separate de un bistrat
discontinuu de lipide si colesterol.
64. Proteinele membranare îndeplinesc următoarele roluri :
a. realizează transportul pasiv al substanŃelor intre citoplasmă si
lichidul interstitial.
b. activează ca enzime.
c. formează canalele ionice.
d. asigura receptarea neuromesagerilor.
65. Pompa de Na-K :
a. este un mecanism neconsumator de energie
b. scoate la exterior trei ioni K si aduce la interior doi ioni Na
c. aduce la interior doi ioni K si scoate la exterior trei ioni Na
d. se mai numeste si ATP-aza Na-K dependenta
66. PotenŃialul de repaus al membranei neuronale :
a. are o valoare constanta in timp pentru un neuron dat
b. are o valoare variabila in timp, in limite relativ largi, funcŃie de
anumite circumstanŃe
c. este generat de pompa de Na-K, a cărei stoichiometrie este de 3/2
d. determina valoarea excitabilităŃii (pentru o membrana data)
67. Doi neuroni, avind valori egale ale potenŃialelor de repaus (-80 mV), pot avea
excitabilităŃi diferite atunci cind :
a. membranele lor sint de grosimi diferite
b. densităŃile canalelor ionice sint diferite
c. acizii grasi ai fosfolipidelor sint diferiŃi
d. dimensiunile neuronilor sint diferite
68. Sinapsa neuro-neurala :
a. asigura unidirecŃionarea transmiterii potenŃialelor de acŃiune in
circuitele neuronale
b. este o formaŃiune stabila, ce nu se modifica in timp
c. prezintă o accentuata plasticitate (se modifica in timp), funcŃie de
solicitări
d. are funcŃie similara unui condensator electric (fizica)
69. Modificările de excitabilitate (iradierea si concentrarea) in jurul focarului sint :
a. de aceeasi valoare pe toata zona afectata
b. mai mari in zonele mai indepartate de focar si mai mici in cele mai
apropiate
c. mai mici in zonele mai indepartate de focar si mai mari in cele mai
apropiate
d. aleatorii, ele nedepinzind de distanta fata de focar
70. In cadrul unui arc reflex, aferentatia inversa indeplineste următoarele roluri :
a. conferă arcului calitatea de mecanism cu autoreglaj
b. face imposibila apariŃia vreunei erori in răspunsul efectorului
c. conferă arcului calitatea de mecanism cu reglaj
d. face posibila intervenŃia corectoare a centrului nervos in cazul in
care răspunsul efectorului este mai mare sau mai mic fata de comanda
primita.
71. Arcurile reflexe, după numărul de sinapse, pot sa fie:
a. monosinaptice
b. polisinaptice
c. mono- si polisinaptice
d. asinaptice
72. In prima etapa a realizării condiŃionării reflexe (pavloviene) contribuie:
a. iradierea excitabilităŃii in cenrii nervosi
b. concentrarea excitabilităŃii in centrii nervosi
c. iradierea si concentrarea excitabilităŃii in centrii nervosi
d. exclusiv relaŃiile sinaptice
73. Faptul ca sinapsa nu este o formaŃiune statica, ci una dinamica, sprijină:
a. procesul de memorare
b. procesul de invatare
c. modificarea vitezei de circulatie a semnalelor in circuitele neuronale
d. procesul de conditionare reflexa
74. Excitabilitatea neuronului este dependenta de:
a. valoarea potenŃialului de repaus
b. densitatea canalelor ionice
c. intensitatea excitantului
d. pH-ul lichidului extracelular
75. Circuitele reverberante:
a. sint specifice formatiei reticulate
b. formeaza sistemul activator ascendent
c. formeaza sistemu activator descendent
d. asigura menŃinerea atenŃiei
76. Deschiderea canalelor ionice poate fi produsa prin :
a. sporirea fluidităŃii fosfolipidelor membranare
b. deformarea mecanica a gurii externe a canalului ionic
c. reducerea valorii pH in lichidul de la fata externa a membranei
d. cresterea valorii pH in lichidul de la fata externa a membranei
77. Faza ascendenta a potenŃialului de acŃiune este generata in mod direct de :
a. deschiderea canalelor ionice in număr critic
b. depolarizare
c. electromigrarea ionilor de H
d. influxul ionilor Na datorat gradientilor chimic si electric
78. Pompa de Na-K îndeplineste următoarele roluri la nivelul neuronului :
a. menŃine in citoplasmă o concentraŃie redusa de Na si sporita de K
b. menŃine in citoplasmă o concentraŃie sporita de Na si redusa de K.
c. asigura homeostazia ionilor de Ca in citoplasmă
d. generează condiŃia necesara închiderii canalelor ionice
79. Arcurile reflexe pot sa fie :
a.. cu efecte excitatorii sau inhibitorii
b. numai polisinaptice
c. elementare si supraelementare
d. condiŃionate si necondiŃionate
80. In procesul de memorare pot sa fie implicate :
a. circuitele reverberante
b. plasticitatea sinapsei
c. sporirea grosimii tecii de mielina a prelungirilor axonale si dendritice
d. sporirea, prin stimulare, a distantei dintre nodurile Ranvier
81. Secretia la nivelul celulelor nervoase :
a. este proprie numai anumitor neuroni
b. este proprie tuturor neuronilor
c. cuprinde sinteza produsului, stocarea si eliberarea lui
d. este dependenta cantitativ de dezvoltarea ergastoplasmei
82. Antiportul Na/H de la nivelul membranei neuronale:
a. este un mecanism de corectare a pH-ului citoplasmatic
b. face posibila inchiderea canalelor ionice
c. este un mecanism pasiv, fara consum direct de ATP
d. poate fi suplinit de o pompa de protoni
83. Faza descendenta a potentialului de actiune neuronal :
a. are doua etape : pasiva si activa
b. este in intregime datorata efluxului ionilor de K
c. efluxul ionilor de K este implicat exclusiv in realizarea primei etape
d. se mai numeste si faza de repolarizare
84. Propagarea potentialului de actiune pe prelungirile unui neuron izolat :
a. se realizeaza centripet (spre corpul celular) pe dendrite si centrifug
(spre periferie) pe axoni
b. in ambele directii, atit pe axoni cit si pe dendrite
c. se datoreaza electromigrarii ionilor de H
d. se realizeaza cu o viteza dependenta de grosimea tecii de mielina
85. Valoarea intirzierii sinaptice :
a. este o constanta (0,5 ms) pentru toate sinapsele
b. variaza atit de la o sinapsa la alta, cit si de la o etapa la alta pentru
aceiasi sinapsa
c. este dependenta de largimea fantei sinaptice
d. pentru o sinapsa data, scade cu ritmul si durata solicitarii
86. Canalul ionic :
a. detine o singura stare inchisa si mai multe stari deschise
b. detine mai multe stari inchise si o singura stare deschisa
c. are un diametru de aproximativ 15 A
d. are o lungime de aproximativ 100 A
87. Relatiile interneuronale nonsinaptice :
a. se bazeaza pe electromigrarea ionilor de H
b. au importanta in realizarea conditionarii reflexe simple si operationale
c. sint prezente in oricare centru nervos, nu numai la nivel cortical
d. pot avea loc atit intre corpii celulari ai neuronilor, cit si intre
prelungirile axonale sau dendritice ale acestora
88. Conditionarea reflexa - simpla (pavloviana) si operationala :
a. necesita existenta unei motivatii
b. constitue principalul mecanism de invatare
c. stingerea reactiilor conditionate readuce sistemul nervos la starea initiala
d. are rol adaptativ
89.Energia utilizata direct de neuron pentru secretia neuromesagerilor provine din :
a.oxidarea glucozei
b. oxidarea acizilor grasi
c. oxidarea aminoacizilor
d. adenozintrifosfat
e. toate acestea
90.Organitul celular specializat in furnizarea de energie metabolica este :
a. reticulul endoplasmatic neted
b. ergastoplasma (corpii Nissl)
c. mitocondria
d. lizozom
e. centrul cinetic celular (centrozom)
91.Membrana neuronala este alcatuita din :
a. proteine dispuse intr-un singur strat,colesterol si fosfolipide
b. un bistrat continuu de fosfolipide,colesterol si proteine dispuse discontinuu pe
ambele fete
c. doua straturi discontinue de proteine separate de un monostrat de lipide si
colesterol
d. doua straturi continue de proteine separate de un bistrat discontinuu de lipide si
colesterol
e. fosfolipide,colesterol si proteine cu dispozitii variabile de la un neuron la altul
92.Proteinele membranare indeplinesc urmatoarele roluri :
a.realizeaza transportul pasiv al substantelor intre citoplasma si lichidul interstitial
b. activeaza ca enzime
c. formeaza canalele ionice
d. asigura receptarea (legarea) neuromesagerilor
e. asigura receptarea (legarea) hormonilor
93.Pompa de Na+/K+ :
a. este un mecanism neconsumator de energie,economisind ATP-ul neuronal
b. scoate la exterior trei ioni K+ si aduce la interior doi ioni Na+
c. aduce la interior doi ioni K+ si scoate la exterior trei ioni Na+
d. se mai numeste si ATP-aza Na+-K+ dependenta
e. viteza ei de lucru este intensificata de cresterea concentratiei Na+ in citoplasma
f. scaderea concentratiei K+ citoplasmatic ii reduce viteza de lucru
94.Pompa de Na+/K+ indeplineste urmatoarele roluri la nivelul neuronului :
a. asigura homeostazia Ca++ in citoplasma
b. mentine in citoplasma o concentratie redusa de K+ si crescuta de Na+
c. mentine in citoplasma o concentratie redusa de Na+ si crescuta de K+
d. contribuie la mentinerea unui pH constant in citoplasma
e. asigura conditia necesara inchiderii canalelor ionice
f. determina deschiderea canalelor ionice
95.Potentialul membranar de repaus :
a. are o valoare (-80 mV) constanta in timp pentru un neuron dat
b. are o valoare variabila in timp, in limite relativ largi, functie de anumite
circumstante
c. este generat de pompa de Na+/K+, a carei stoichiometrie este de 3/2
d. se datoreaza prezentei in lichidul interstitial a ionilor Na+ si in citoplasma a
ionilor Ae.
determina valoarea excitabilitatii (pentru o membrana data)
f. determina valoarea amplitudinii potentialului de actiune,independent de
circumstante
96.Doi neuroni,avind valori egale ale potentialelor de repaus (-80 mV), pot avea
excitabilitati de valori diferite atunci cind :
a.membranele lor sint de extinderi diferite
b. densitatile canalelor ionice sint identice.
c. continuturile de fosfolipide sint diferite
d. dimensiunile neuronilor sint diferite
97.Excitabilitatea unui neuron dat :
a. este o marime caracteristica acestuia in toate conditiile
b. depinde de valoarea potentialului de repaus
c. depinde de densitatea canalelor ionice
d. poate varia de la un moment la altul in functie de circumstante
98.Potentialul de actiune poate lua nastere numai atunci cind excitantul :
a. deschide cel putin un canal ionic
b. deschide un anumit numar de canale ionice (numar critic)
c. deschide un numar de canale superior numarului critic
d. deschide un numar de canale ionice mai mare decit numarul de canale pe care
pompa de sodiu-potasiu le poate reinchide in timp real
99.Amplitudinea potentialului de actiune este data de :
a.valoarea potentialului de repaus preexistent
b. valoarea intensitatii excitantului aplicat
c. densitatea canalelor ionice
d. numarul de canale ionice deschise de excitant
100.Propagarea potentialului de actiune se realizeaza prin electromigrarea ionilor :
a. Na+ spre zonele negative atit la fata externa,cit si la fata interna a membranei
b. H+ spre zonele negative,exclusiv la fata externa a membranei
c. Na+ si H+ ,exclusiv la fata externa a membranei
d. negativi (Cl- si A-) spre zonele pozitive atit la fata externa,cit si la fata interna a
membranei
e. H+ spre zonele negative atit la fata externa,cit si la fata interna a membranei
101.Viteza de propagare a potentialului de actiune pe un axon mielinizat depinde de :
a. grosimea stratului de mielina
b. distanta dintre nodurile Ranvier
c. intensitatea excitantului aplicat
d. lungimea axonului
102.Eliberarea neuromesagerului din butonul terminal al axonului :
a.nu este posibila in absenta ionilor Ca++ din citoplasma
b. se realizeaza prin difuzie, dupa deschiderea veziculei
c. se face intr-o cantitate standard,independenta de intensitatea stimulului
d. nu se mai produce daca fanta sinaptica este absenta
103.Sinapsa neuro-neurala :
a.asigura unidirectionarea transmiterii potentialelor de actiune pe un singur neuron
b. este o formatiune stabila,ce nu se modifica in timp
c. prezinta o accentuata dinamica (se modifica in timp),functie de solicitari
d. are functie similara unui condensator electric
104.Fenomenul de iradiere a excitabilitatii in centrii nervosi :
a. are loc exclusiv la nivelul scoartei cerebrale
b. are loc la nivelul oricarui centru nervos
c. este un proces pasiv (fizico-chimic)
d. este un proces activ,implicind consum de ATP
e. se produce pe distante mai mari in centrii nucleari si pe distante mai mici in
centrii corticali
105.Iradierea excitabilitatii in centrii nervosi este produsa prin :
a. activitatea pompei de Na+-K+
b. functionarea antiportului Na+-H+
c. electromigrarea ionilor Na+ spre focarul de excitatie
d. electromigrarea ionilor H+ spre focarul de excitatie
e. influxul ionilor Na+
106.Concentrarea excitabilitatii in centrii nervosi :
a. este un proces pasiv (fizico-chimic)
b. este un proces activ,consumator de ATP
c. se produce in mod obligatoriu in consecinta iradierii
d. se produce in mod aleatoriu in consecinta iradierii
107.In jurul unui focar de excitatie se induce :
a. reducerea excitabilitatii (inhibitie),in prima faza
b. cresterea excitabilitatii,in a doua faza
c. reducerea excitabilitatii (inhibitie),in a doua faza
d. cresterea excitabilitatii,in prima faza
e. concomitent,cresterea si reducerea excitabilitatii
108.Modificarile de excitabilitate in jurul focarului sint :
a. de aceeasi valoare pe toata zona afectata
b. mai mari in zonele mai indepartate de focar si mai mici in cele mai apropiate
c. mai mici in zonele mai indepartate de focar si mai mari in cele mai apropiate
d. aleatorii,ele nedepinzind de distanta fata de focar
109.Conditionarea reflexa (pavloviana) :
a.poate fi obtinuta nu numai in scoarta cerebrala,ci si in alte zone centrale,inclusiv
la nivelul maduvei spinarii
b. se bazeaza,cel putin in prima etapa,pe procesul de iradiere a excitabilitatii
c. se obtine doar atunci cind exista o motivatie suficient de semnificativa
d. dispare,treptat,in absenta motivatiei
110.Pentru elaborarea conditionarii reflexe sint necesare :
a.existenta unei motivatii semnificative
b. precedenta excitantului neconditionat (de exemplu,alimentul)
c. precedenta excitantului conditionat (de exemplu,sunetul)
d. repetarea asocierii celor doi excitanti :conditionat si neconditionat
e. existenta unui raport optim intre intensitatile celor doi excitanti
f. absenta altor focare de excitatie in oricare centru nervos
111.Conditionarea reflexa aduce urmatoarele avantaje :
a.reducerea consumului de energie metabolica in realizarea actiunilor
b. sprijinirea procesului de invatare
c. anticiparea benefica a unor evenimente pozitive sau negative
d. sporirea capacitatii adaptative
112.Arcurile reflexe elementare :
a. dupa numarul neuronilor ce le compun pot fi monosinaptice si polisinaptice
b. sint exclusiv polisinaptice fiind formate din,cel putin,patru neuroni
c. unele dintre acestea se pot inchide si la nivelul scoartei cerebrale
d. toate se inchid numai la nivelul centrilor subcorticali
113.Un arc reflex are urmatoarele componente :
a. calea aferenta directa,centrul nervos,calea eferenta si calea aferenta inversa
b. receptorul,calea aferenta directa,centrul nervos,cale eferenta si efectorul
c. receptorul,calea aferenta directa,centrul nervos,calea eferenta,efectorul si
aferentatia inversa
d. receptorul,centrul nervos,calea eferenta,efectorul si aferentatia inversa
114.In cadrul unui arc reflex,aferentatia inversa indeplineste urmatoarele roluri :
a. confera ansamblului calitatea de mecanism cibernetic
b. face imposibila aparitia vreunei erori in raspunsul efectorului
c. confera ansamblului calitatea de mecanism cu reglaj
d. face posibila interventia corectoare a centrului nervos
115.Deschiderea canalelor ionice poate fi produsa prin :
a. sporirea fluiditatii fosfolipidelor membranare
b. deformarea mecanica a gurii externe a canalului ionic
c. reducerea valorii pH in lichidul din imediata vecinatate a fetei externe a
membranei
d. cresterea valorii pH in lichidul din imediata vecinatate a fetei externe a
membranei
e. actiunea neuromesagerilor excitatori asupra receptorilor membranari specifici
f. actiunea neuromesagerilor inhibitori asupra receptorilor membranari specifici
116.Aplicarea pe membrana neuronala a doi stimuli liminali (prag) la interval de 1
ms unul de altul :
a. genereaza doua potentiale de actiune succesive cu aceeasi amplitudine (100 mV)
b. genereaza un singur potential de actiune,dar cu o amplitudine dubla (200 mV),ca
rezultat al sumarii potentialelor individuale generate de cei doi stimuli succesivi
c. genereaza un singur potential de actiune cu ampltudinea de 100 mV,produs de
primul stimul, al doilea stimul raminind fara efect,canalele ionice fiind inca deschise
d. nu genereaza nici un potential de actiune,al doilea stimul,fiind aplicat la un
interval de timp prea scurt,anulind efectul celui dintii
117.Actiunea excitantului asupra membranei neuronale produce in mod direct :
a. un potential de actiune
b. depolarizarea membranei
c. deschiderea canalelor ionice
d. eliberarea neuromesagerului
118.Potentialul de actiune este generat direct de :
a. deschiderea canalelor ionice
b. depolarizare
c. gradientii electrochimici ai Na+ si K+
d. electromigrarea ionilor H+
119. Potentialul de receptor (sau prepotentialul) :
a. are aceiasi amplitudine si durata pentru toate celulele receptoare
b. se datoreaza deschiderii numarului critic de canale ionice in mod succesiv si nu
concomitent
c. se propaga cu viteza mai redusa decit potentialul de actiune
d. este urmat intotdeauna de un potential de actiune
120. Aparitia unui focar de excitatie intr-un centru nervos :
a. induce la neuronii din jur numai o stare de hipoexcitabilitate (inhibitie)
b. nu afecteaza neuronii invecinati
c. induce la neuronii din jur atit cresterea excitabilitatii, in prima faza, cit si reducerea
acesteia (inhibitie), in a doua faza
d. determina in jur inductia consecutiva
121. Arcul reflex elementar :
a. este format din patru neuroni
b.caile aferenta si eferenta intra si in componenta arcului supraelementar
c. este format din doi neuroni
d. lipseste la nivelul maduvei
122. Cresterea excitabilitatii unui neuron poate fi obtinuta prin :
a. procesul pasiv al iradierii
b. procesul activ al concentrarii
c. slabirea legaturii ionilor Ca la proteinele canal
d. deschiderea unui numar subcritic de canale ioice
123. Membrana corpului celular al neuronilor pe care descarca mai multe sinapse:
a. are aceiasi valoare a potentialului de repaus pe toata surafata ei
b. are valori diferite de la o zona la alta, functie de activitatea sinapselor
c. isi modifica alcatuirea prin activitatea sinapselor
d. asigura propagarea sub forma unei unde sinuoase discontinue
124. Neuromesagerii excitatori sint :
a. acidul gama-amino butiric
b. acetilcolina
c. glicina
d. adrenalina
125. Viteza de propagare a potentialului de actiune pe axonul mielinizat :
a. depinde de grosimea tecii de mielina
b. este mai mare decit pe o dendrita la fel mielinizata
c. sporeste odata cu cresterea lungimii internodurilor
d. este mai mica decit pe axonii nemielinizati
126. Viteza de propagare a potentialului de actiune pe axonul nemielinizat :
a. este dependenta de diametrul axonului
b. sporeste odata cu reducerea diametrului axonului
c. sporeste odata cu cresterea diametrului axonului
d. nu depinde de diametrul axonului
127. Distanta dintre conul de emergenta al axonului si primul nod Ranvier al acestuia
determina:
a. viteza de propagare a potentialului de actiune pe axon
b. amplitudinea potentialului de actiune pe axon
c. transferul informatiei de pe amplitudine pe perioada
d. transferul informatiei de pe perioada pe amplitudine
128. Excitabilitatea neuronului este :
a. minima, atunci cind toate canalele ionice sint inchise cu maxima fermitate
b. maxima, atunci cind numarul canalelor deschise este mai mic cu unu fata de
numarul critic
c. nula, atunci cind numarul canalelor deschise este cel putin egal cu numarul critic
d. egala cu zero, in perioada refractara absoluta a potentialului de actiune
129. Refacerea ATP-ului se produce pe seama energiei chimice obtinuta din arderea:
a. glucozei
b. acidului gras
c. aminoacidului
d. hidrogenului obtinut prin dehidrogenare din acidul piruvic
130. Functia secretorie a neuronilor rezida in sinteza si eliberarea :
a. neurociberninelor locale
b. neurohormonilor sistemici
c. neuromesagerilor
d. substantelor opioide

Fac. Sociologie Psihologie Informatica- sem1SP 2007-2008

Universitatea Spiru Haret Bucuresti 2007-2008 Fac. Sociologie Psihologie Informatica- sem1SP 2007-2008

Raspunsurile la testele grila Informatica:

1a,2c,3c,4b,5a,6a, 7a, 8c,9c,10b,11c,12a,13c,14a,15c,16b,17b,18a,19 a,20a
21c,22c,23a,24 b,25a,26b,27b,28a,29 a,30b,31b,32 b,33c,34a,35b,36c,
37b,38b,39a,40 b, 41c,42b,43c,44 a si b,45 b,46 a,47b,48b,49b,50 a si b,
51 b, 52a,53 b, 54 a, 55 c,56 a si b.

Forum Spiru Haret

Fac. Sociologie Psihologie Psihologia Educatiei A1- sem1SP 2007-2008

Universitatea Spiru Haret Bucuresti 2007-2008 Fac. Sociologie Psihologie Psihologia Educatiei A1- sem1SP 2007-2008

Raspunsurile la testele grila Psihologia Educatiei:
1A,2B,3ABC,4AC,5B,6A,7A,8B,9C,10B,11C,12A,13B,14A,15B,16B,17B,
18A,19A,20ABCDE,21A,22A,23B,24B,25C,26C,27A,28C,29B,30C,31A,32A,
33A,34B,35C,36A,,37B,38B,39B,40ABC,41ACD,42B,43C,44ABDE,
a/f 1A 2F 3A 4A 5F 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 13A 14A 15A,
16A 17A 18A 19F 20F 21F 22A 23A 24A 25A 26A 27A 28A 29A ,
30A 31A 32F 33A 34A 35F 36A 37A 38A 39A 40F 41A 42A 43F,
44A 45F 46A 47A 48A? 49A.

DA/NU 1DA 2DA 3DA 4DA 5DA? 6DA

Forum Spiru Haret

Fac. Sociologie Psihologie Limba FrancezA1- sem1SP 2007-2008

Universitatea Spiru Haret Bucuresti 2007-2008 Fac. Sociologie Psihologie Limba FrancezA1- sem1SP 2007-2008

Raspunsurile la testele grila lb. franceza:
1/1, 2/2, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/2, 12/1, 13/1, 14/3, 15/3, 16/1, 17/3, 18/1, 19/2, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/3, 27/1, 28/1, 29/2, 30/1, 31/1, 32/2, 33/1, 34/1,35/2, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 40/2, 41/3, 42/1, 43/3, 44/1, 45/1, 46/3, 47/1, 48/2, 49/1, 50/1, 51/2, 52/1, 53/2, 54/3, 55/2, 56/3, 57/2, 58/3, 59/2, 60/1, 61/2, 62/3, 63/3, 64/2, 65/1, 66/1, 67/3, 68/3, 69/3, 70/2, 71/2, 72/3, 73/2, 74/1, 75/3, 76/3, 77/3, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/3, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89/3, 90/2.

Forum Spiru Haret

Fac. Sociologie Psihologie Limba Engleza A1- sem1SP 2007-2008

Universitatea Spiru Haret Bucuresti 2007-2008 Fac. Sociologie Psihologie Limba Engleza A1- sem1SP 2007-2008

Raspunsurile la testele grila lb. engleze:
1/c ; 2/a ; 3/c ; 4/a ; 5/a ; 6/c ; 7/b ; 8/c ; 9/a ; 10/a ; 11/b ; 12/a ; 13/c ; 14/b ; 15/c ; 16/a ; 17/a ; 18/c ; 19/b ; 20/b ; 21/c ; 22/b ; 23/a ; 24/c ; 25/c ; 26/a ; 27/a ; 28/c ; 29/a ; 30/a ; 31/b ; 32/a ; 33/b ; 34/b ; 35/a ; 36/c ; 37/c ; 38/a ; 39/c ; 40/c ; 41/a ; 42/a ; 43/a ; 44/a ; 45/b

Forum Spiru Haret

PSIHOLOGIA EDUCATIEI AN 1 Sem 1 2007- 2008

PSIHOLOGIA EDUCATIEI - grile rezolvate

Forum Spiru Haret

Intrebări cu posibilităti de răspuns multiple

1. În conceptia lui E. Meumann pedagogia este:
a. o psihologie experimentală
b. o psihologie a instruirii
c. o psihologie experientială
2. Cel care a utilizat pentru prima dată termenul de Pedagogie psihologică a
fost:
a. C. Rădulescu-Motru
b. A. Binet
c. J. Fr. Herbart
3. Reprezentantii pedagogiei psihologice, pe latură experimentală sunt:
a. S. Hall
b. E. Meumann
c. A. Binet
4. Sub ce denumiri a fost cunoscută „Scoala activă?
a. Scoala muncii
b. Scoala pentru toti
c. Scoala în aer liber
d. Scoala vietii
5. Pedologia este:
a. stiinta de a-i învăta pe toti, toate
b. stiinta copilului
c. psihologia muncii
6. Ce proces psihic era foarte solicitat în cadrul învătământului
scolastic?
a. memoria
b. gândirea
c. imaginatia
7. Din „Scoala activă” rămâne si astăzi valabil, la propria instruire,
principiul:
a. învătării prin actiune
b. învătării permanente
c. învătării spontane, nedirijate
8. Cărui psiholog îi apartine următoarea afirmatie esentială pentru
psihologia educatiei: «istoria dezvoltării functiilor psihice superioare
reprezintă un domeniu al psihologiei cu desăvârsire necercetat»:
a. A. Ferriere
b. L.S. Vâgotski
c. S.L. Rubinstein
9. Cine este de părere că “actiunile copilului cu obiectele care reproduc
procedeele socialmente elaborate de a opera cu ele, se conformează
proprietătilor obiectelor si servesc la cunoasterea acestora”?
a. M. Montessori
b. L.S. Vâgotski
c. S.L. Rubinstein
10. Teoria „organelor functionale” care justifică si astăzi ideea potrivit
căreia este posibil de format orice fel de intelect specific (în conditii
potrivite) apartine psihologului:
a. S.L. Rubinstein
b. A.N. Leontiev
c. P.I. Galperin
d. L.S. Vâgotski
11. Teoria “actiunilor mintale” apartine lui:
a. J. Piaget
b. L.S. Vâgotski
c. P.I. Galperin
12. Cine a formulat pentru prima dată conceptul de didactică psihologică?
a. H. Aebli
b. P.I. Galperin
c. J. Piaget
13. Psihologia pedagogică nu putea să se împartă decât în două părti:
psihologia pedagogică a instruirii (a învătării) si psihologia pedagogică a:
a. cercetării
b. educatiei
c. copilului si adolescentului
14. Esenta psihologiei educatiei este ......................, înteleasă ca proces
general si esential al formării omului, adică: învătarea de informatii, de
capacităti si operatii ale gândirii, de emotii si sentimente, de relatii sociale si
de trăsături de caracter.
a. învătarea
b. metoda experimentului
c. memorarea
15. Cine a elaborat primele “masini de învătare” în SUA la începutul anilor
‘20?
a. E. Mayo
b. S. Pressey
c. J. Locke
16. Potrivit conceptiei lui F.A. Diesterweg, Didactica intuitiei sau „didactica
cretei colorate” are la bază principii valabile si astăzi: de la intuitie la
concept, de la particular la general, de la:
a. general la particular
b. concret la abstract
c. abstract la concret
17. Cine este generatorul celei mai avansate didactici psihologice, respectiv
al „învătării programate”?
a. J. Fr. Herbart
b. B.F. Skinner
c. F.A. Diesterweg
18. Întegrarea noului în ceea ce deja se stie, reprezintă însăsi esenta învătării,
un proces de organizare care se numeste:
a. aperceptie
b. gândire
c. conexiune inversă
19. Cel care a propus pentru prima dată etapele (secventele) unei lectii, pe
care le-a numit „trepte formale” a fost:
a. J. Fr. Herbart
b. E. Meumann
c. W.A. Lay
20. Potrivit conceptiei lui J. Fr. Herbart, „treptele herbartiene” sunt
următoarele:
a. redesteptarea vechilor reprezentări si revigorarea lor
b. predarea noilor informatii, în pasi mici
c. evidentierea ideilor principale
d. formularea definitiei (concluziilor)
e. aplicatii practice
21. Elementul fundamental al gândirii în conceptia lui J. Piaget si H. Aebli
este operarea cu:
a. informatii
b. instrumentele de cercetare
c. materialul didactic
22. Care este al doilea concept fundamental al didacticii psihologice a lui
H. Aebli?
a. asimilarea
b. organizarea
c. clasificarea
23. B.F. Skinner nu era numai un psiholog experimentalist, ci si un
gânditor, iar de numele lui este legată:
a. învătarea liniară
b. conditionarea totală
c. conexiunea inversă
24. În ce sferă a apărut esecul reformelor scolare din diferite tări?
a. Teoretică
b. Practică
25. Termenul de „test” a fost introdus în 1890 de către:
a. J. Piaget
b. A. Binet
c. J.M. Cattell
26. Intelectul ……… este comun tuturor indivizilor si se măsoară prin
diferite categorii de teste.
a. dezirabil anticipat
b. specific
c. general
27. Intelectul ……… ……… este o categorie de intelect cerut de o
societate viitoare previzibilă, căreia i s-ar usura astfel mult aparitia si
dezvoltarea.
a. dezirabil anticipat
b. general
c. specific
28. Cine si-a pus problema învătării în termeni de capacităti ale
intelectului pe care dorim să le exersăm în instruirea copilului?
a. W.R. Houston
b. J. Piaget
c. R. Gagné
29. Prima scoala experimentala apare in anul 1773 la:
a. Roma
b. Londra
c. Paris
30. Prin teoria aperceptiei, preocupat de trecerea de la intuitie la notiune,
J.Fr. Herbart il completeaza pe:
a. S.L. Rubinstein
b. J. Locke si J.J. Rousseau
c. Pestalozzi
31. Didactica experimentala a lui W.A. Lay aduce o contributie
importanta, fiind bazata pe cele trei etape esentiale ale instruirii si anume:
perceptia, prelucrarea si:
a. actiunea
b. cunoasterea
c. generalizarea
d. abstractizarea
32. La început, pedagogia experimentală a avut două componente si
anume:
a. filosofică si experimentală
b. psihologică si filosofică
c. experimentală si filosofică
33. Termenul de „Scoala activa” este inventat de P. Bovet (1917), iar G.
Kerschensteiner o denumeste în Germania:
a. Scoala muncii
b. Scoala educatia pentru adulti
c. Scoala europeană
d. Scoala primară
34. Cei mai autorizati analisti ai domeniului psihologiei pedagogice in
Rusia sunt D.N. Bogievlenski si:
a. J.J. Rousseau
b. N.A. Menciscaia
c. J.Fr. Herbart
35. Bazele psihologiei ideologice sovietice au fost puse după anul:
a. 1900
b. 1915
c. 1917
d. 1925
36. Trebuie pornit de la „clasificarea notiunilor fundamentale, de la
formularea problemelor de bază, de la fixarea sarcinilor cercetării” –
ideea ii apartine lui:
A. L.S. Vâgotski
b. N.A. Menciuscaia
c. E.R. Hilgard
37. „Conditionarea totală” reprezintă dirijarea în întregime a
comportamentului uman sau animal, iar ideea îi apartine lui:
a. L.S. Vâgotski
b. B.F. Skinner
c. A.P. Neceaev
38. Termenul de .................... indică un cadru de analiza si modernizare a
învătământului, în care se pune explicit problema obiectivelor sau a
„tintelor” la sfârsitul unui anumit proces de instruire.
a. evaluare
b. curriculum
c. predare
d. obiective educationale
39. „Scoala de la Iasnaia Poleana” înfiintată în 1859 a fost organizată de:
a. J.H. Badley
b. L.N. Tolstoi
c. A. Ferrière
40. Gândirea reprezintă:
a. reflectarea generalizată a realitătii
b. un mod de organizare a informatiilor în sfera cunoasterii
c. organul functional cel mai complex în ordinea evolutiei
filogenetice
41. Învătarea intelectului specific presupune:
a. însusirea de informatii specifice
b. construirea intelectului dezirabil anticipat
c. interiorizarea de concepte specifice si organizarea lor
în structuri
d. integrarea structurii specifice în intelectul general
42. David Ausubel consideră că factorii cei mai importanti care influentează
învătarea sunt „cunostintele existente, constituite din fapte, notiuni,
propozitii, teorii si date perceptuale brute, de care cel ce învată poate
dispune în orice moment”, respectiv:
a. structura afectivă a fiecăruia
b. structura cognitivă a fiecăruia
c. structura motivatională a fiecăruia
43. Pentru Jean Piaget inteligenta înseamnă, în primul rând, adaptare,
respectiv un echilibru între organism si mediu, care este rezultatul
interdependentei a două procese complementare:
a. întelegere si aprofundare
b. cunoasterea si experienta
c. asimilarea si acomodarea
44. Jean Piaget a descris dezvoltarea inteligentei printr-un număr de stadii,
care, la rândul lor se divizează în substadii. Acestea sunt:
a. Stadiul senzorio-motor
b. Stadiul preoperational
c. Stadiul analizei si generalizării
d. Stadiul operatiilor concrete
e. Stadiul operatiilor formale

Stabiliti dacă asertiunile de mai jos sunt adevărate sau false:
1. Pedagogia experientială este forma „primitivă” a pedagogiei
experimentale. A
2. Psihologia educatiei nu continuă experienta acumulată în instruirea
copiilor la gânditori ca: J.J. Rousseau, J. Fr. Herbart, J. Piaget etc. F
3. G.deLandsheere este autorul lucrării „Istoria universală a pedagogiei
experimentale), lucrare tradusă si publicată si în limba română. A
4. Printre teoreticienii de seamă ai „Scolii active” se numără: A.
Ferriere, M. Montessori, O. Decroly, C. Freinet etc. A
5. M. Montessori nu este reprezentanta „Scolii active”. F
6. Pedagogia ideologică se caracterizează prin ruperea de continuitatea
istorică a practicii educative. A
7. Primele «masini de învătare» gândite de Sidney Pressey se ocupau cu
testarea cunostintelor si a inteligentei, aspecte esentiale ale oricărei
modernizări. A
8. Didactica intuitiei sau „didactica cretei colorate”, potrivit conceptiei
lui F.A. Diesterweg are la bază principii valabile si astăzi: de la intuitie la
concept, de la particular la general, de la concret la abstract. A
9. Teoria aperceptiei si a atentiei involuntare reprezintă marile contributii
practice la didactică, atentia involuntară reprezentând calea desteptării
interesului pentru ceea ce urmează a se preda la lectie. A
10. Ceea ce l-a deosebit pe B.F. Skinner de H. Aebli, nu a fost punctul de
pornire, ci extinderea nucleului experimental de la parte la întreg. A
11. Unul dintre principiile programării liniare este principiul „pasilor mici”. A
12. Deosebirea între programarea liniară si programarea ramificată constă în
faptul că elevul nu mai completează răspunsurile cuvenite, ci alege din
câteva unul singur ca fiind cel potrivit. A
13. Didactica psihologică reprezintă o parte a psihologiei educatiei si se
deosebeste de didactica pedagogică prin faptul că are la bază cercetarea
experimentală psihologică, pornind chiar de la teoriile învătării. A
14. Ideea unei pedagogii inteleasa ca stiinta independenta este formulata
in 1806, anul aparitiei „Pedagogiei Generale” si este deplin fundamentata in
1835, anul aparitiei lucrarii „Prelegeri pedagogice” (J.Fr. Herbart) A
15. Teoria aperceptiei si a atentiei involuntare reprezinta marile
contributii practice la didactica, in ciuda conceptiei psihologice atomiste
si asiciationiste de la care pornise J.Fr. Herbart. A
16. Când realizează cercetări experimentale, Ernst Meumann respectă
regulile bine cunoscute si anume: tema bine conturată, acoperire totală a
factorilor implicati, concluzii limitate, dar ferme. A
17. Pedagogia ideologica a fost una din dominantele gândirii pedagogice
ale secolului XX. A
18. Din punct de vedere al intelectului specific, R. Gagné a elaborat
„piramida” construirii treptate a structurii capacitătilor. A
19. Intelectul general nu este comun tuturor oamenilor si nu se măsoară
prin diferite categorii de teste. F
20. „Intelectul specific” este sinonim cu „intelectul dezirabil anticipat”. F
21. „Intelectul dezirabil anticipat” este sinonim cu „intelectul general”. F
22. „Intelectul specific” nu este sinonim cu „intelectul general”. A
23. Intelectul (gândirea) reprezintă reflectarea generalizată a realitătii,
organul functional cel mai complex în ordinea evolutiei filogenetice, un
mod de organizare a informatiilor în sfera cunoasterii. A
24. Învătarea intelectului specific presupune însusirea de informatii
specifice, interiorizarea unor concepte specifice, organizarea lor intr-o
structura si integrarea acesteia in intelectul general. A
25. Pentru L.S. Vâgotski si psihologia veche si cea noua sunt, în fond,
psihologii ale proceselor elementare. A
26. Didactica intuitiei sau „Didactica cretei colorate” are ca esentă
fundamentarea a ceea ce se preda pe perceptie, pe simturi. A
27. Pentru Eduard Claparède gândirea nu poate fi avută în vedere decât în
contextul actiunii. Gândirea este unealta, instrument al actiunii. A
28. Potrivit formulării lui B.F. Skinner, tehnologia didactica sau
tehnologia stiintifică a învătământului se ocupa cu tehnici verificate de
instruire in diferite domenii. A
29. Spre deosebire de limba maternă, pe care copilul o stie la intrarea în
scoală, în linii mari si esentiale, la matematica notiunile trebuie formate
în mod sistematic. A
30. Dacă intelectul general se formează, în mare măsură, spontan, cel
special se formează numai prin scolarizare îndelungată. A
31. Intelectul general (nespecific) reprezintă „trunchiul comun” al
intelectului tuturor oamenilor. Ternmenul a fost cercetat, sub diferite
aspecte de Cattell, Binet, Spearman etc. A
32. Didactica psihologică a lui J.J. Rousseau se va numi „învatare
programată”. F
33. Psihologia educatiei s-a dezvoltat mai ales in directia elaborării unor
instrumente practice de instruire. A
34. Scolastica medievală aduce o contributie importantă la clarificarea
conceptelor legate de viata spirituală a omului. A
35. Lucrarea „Algoritmii si învătarea programată” aparută în anul 1965
îi apartine lui Norman Crowder. F
36. Ca si Scoala activă, pedologia poate fi considerată o continuare a
pedagogiei psihologice. A
37. În cazul măsurării intelectului specific, testele de inteligentă devin
probe pentru măsura atingerii sarcinilor formative ale unui anumit obiect de
învătământ. A
38. „Aperceptia“ termen promovat de J.Fr.Herbart reprezintă o legare a
instruirii de structurile mentale existente în interiorul intelectului, iar
antrenarea acesteia în contextul unor informatii noi care urmează a se preda
la lectie constituie o contributie importantă la cresterea eficientei instruirii. A
39. În ceea ce priveste conceptia psihologică a lui J.Fr.Herbart, aceasta
porneste de la ideea că la baza vietii psihice elementele initiale sunt
reprezentările, iar asocierea lor după anumite reguli determină întreaga
varietate a vietii spirituale, a psihologiei umane în ansamblul ei. A
40. Învătarea este un fenomen exclusiv uman deoarece ea nu se regăseste
si în conduita animalelor. F
41. Psihologii educatiei definesc învătarea drept o activitate sistematică,
dirijată, desfăsurată într-un cadru organizat (institutii specializate de instruire
si educatie), orientată în directia asimilării de cunostinte si a formării
structurilor psihice si de personalitate. A
42. Modelele asociationiste ale învătării sustin faptul că învătarea este
produsă prin existenta unor relatii între cel putin două clase de evenimente,
cum ar fi stimuli sau comportamentele. A
43. Conditionarea clasică a fost descrisă si explicată de filosoful rus,
laureate al Premiului Nobel, Alexei Nikolaevici Leontiev. F
44. Conditionarea reactiilor emotionale, respectiv calitatea emotiilor si a
sentimentelor trăite de elev în scoală, reprezintă un aspect important pentru
activitatea didactică. A
45. Învătământul programat a fost initiat în anul 1925 de către Sidney I.
Pressey de la Universitatea din Ohio, prin realizarea unei masini
autocorectoare destinate aplicării de teste; studentul citeste întrebările,
selectionează răspunsul din mai multe posibilităti, apoi apasă pe butonul
corespunzător acelui răspuns. Dacă e corect, pe ecran apare întrebarea
următoare, dacă există o greseală, întrebarea nu se schimbă. F
46. Când este vorba despre om, învătarea reprezintă procesul de însusire
a cunostintelor, a priceperilor, dar si procesul de formare a capacitătii
necesare utilizării lor. Învătarea nu poate fi privită ca un proces simplu,
elementar, asa cum credeau Pavlov si Thorndike, ci este rezultatul
dezvoltării functiilor psihice si al unei îndelungate experiente. A
47. Psihologul american Jerome S. Bruner, puternic influentat de
cercetările lui Vâgotski, dezvoltă si aplică ideile acestuia în educatie. A
48. Copilul prescolar traversează etapa cunoasterii prin lărgirea
comportamentului său cu mediul social si cultural din care asimilează
modele de viată ce determină o integrare tot mai activă la conditia umană. A
49. În psihologie procesul de socializare a copilului este privit ca un
aspect esential al dezvoltării personalitătii, cercetările în această directie
bazându-se pe teoriile unor personalităti marcante ca L.S.Vâgotski, J.Piaget,
H.Wallon etc. A

Întrebări de tip da sau nu
1. Didactica psihologică poate fi considerată o programare liniară ? DA
2. Elaborarea didacticii disciplinei mentale îi apartine lui G.
Kerschensteiner ? DA
3. „Istoria universala a pedagogiei experimentale” din 1986, ii apartine lui
G. De Landsheere? DA
4. Psihologia educatiei constituie o ramură a psihologiei generale? DA
5. Permanenta obiectului, respectiv capacitatea copilului de a-si reprezenta
obiectele si în absenta lor, constituie principala achizitie a stadiului senzoriomotor
descris de Jean Piaget? DA
6. În perioada prescolară tipul fundamental de activitate a copilului este
jocul? DA

Fac. Sociologie Psihologie

Universitatea Spiru Haret Bucuresti 2007-2008 - Fac. Sociologie Psihologie
An 1 - Sociologie generala

1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9f,10a,11a,12a,13a,14a,15f,16f,17a,18f,
19a,20a,21a,
22a,23f,24a,25a,26a,27a,28a,29a,30f,31a,32f,33f,34a,35a,36a,37a,38a,
39a,40a,41a,42a,
43f,44f,45a,46a,47a,48f,49f,50a,51a,52a,53a,54a,55f,56a,57a,58a,59a,
60a,61a,62a,63a,64a,
65f,66a,67f,68f,69f,70f,71a,72f,73f,74a,75f,76f,77f,78a,79a,80a,81f,
82f,83f,84f,85a,86a,
87f,88f,89f,90a,91a,92f,93f,94f,95f,96a,97f,98a,99a,100f,101f,102a,
103a,104a,105a,106f,
107a,108f,109a,110f,111a,112a,113a,114f,115f,116f,117a,118a,119f,
120a,121f:122-2,
123-3,124-3,125-1,126-4,127-5,128-1,129-5,130-2,131-4,132-3,133-4,
134-3,135-5,
136-4,137-2
138-statistica si dinamica sociala
139-interactionismul simbolic ,functionalismul si conflictualismul
140-consolidare,conditionare,observare si interactiunea cu ceilalti
141-PIERRE BOURDIEU
142-agentii de socializare
143-istorica,empirica si analitica
144-legea celor 3 stari
145-KARL MARX
146-conflictualismul
147-EMILE DURKHEIM
148-anomie sociala
149-MAX WEBER
150-MAX WEBER
151-conceptul de valori
152-DIMITRIE GUSTI
153-MAX WEBER
154-etica responsabilitatii
155-expozitiva,explicativa,critic/ameliorativa si aplicativa/pragmatica-inginereasca.

Forum Spiru Haret

Education and Training Blogs - BlogCatalog Blog Directory Academics Directory of Science Blogs blog search directory TopOfBlogs Academics Blog Blog Directory  Search engine Add to Technorati Favorites Education - Top Blogs Philippines
Reduceri Preturi Reduceri Cluj Reduceri Constanta Reduceri Brasov Reduceri Timisoara
Adauga Local Pizzerii Restaurante Cluburi Cafenele Puburi Terase Baruri Ceainarii Vinuri Spumante
Vinuri Vrac VinuriVinuri Romanesti Training Grile Forum Spiru Forum Grile
Forum USH Facultati Licenta Masterate Forum Marketing Mate Info Management Sociologie REI Finante Drept Limbi Straine Filosofie
Istorie Geografie Romana Muzica Sport Finante Blaj Psihologie Brasov Management Brasov Stiinte Juridice Contabilitatea Prima Casa Banci Web Tech Resources