Tuesday, February 26, 2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret Management Organizational

Forum Spiru Haret BestPlaces

Management Organizational si Resurse Umane Sem1 2007-2008 Universitatea Spiru Haret

A. Tipurile de organizatii despre care vorbeste Bennis sunt:
1. organizatia primara
2. organizatia aparenta
3. organizatia presupusa.
4. organizatia prezenta
5. organizatia evidenta
6. organizatia necesara
Raspuns: c, d, e, f

B. Valorile fundamentale in cazul organizatiei formale sunt:
a) decizia de tip participativ
b) adaptarea
c) incurajarea si evidentierea personalului
d) respectarea autoritatii
e) loialitatea
Raspuns: b, d, e


C. Valorizarea consensului este stimulata in organizatia de tip:
a) colegial
b) formal
c) consensual
Raspuns: a

D. In organizatia de tip formal, pentru o buna functionare, trebuie sa se evite:
a) “sinceritatea cu tine insuti”
b) abaterea de la instructiunile date de autoritate.
c) atingerea consensului
d) asumarea riscurilor
Raspuns: b, d

E. Caracteristicile de baza ale organizatiei de tip deschis sunt:
a) caracterul predictiv
b) caracterul anticipativ
c) caracterul participativ
d) flexibilitatea
e) responsabilizarea
Raspuns: a, b, c, d, e

F. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme prin urmatoarele dimensiuni:
a) timp
b) finalitate.
c) alegere
d) complexitate
e) tip de decizie
Raspuns: a, c, d

7. Organizatiile se deosebesc de celelalte organisme si prin dimensiunea timpului , aceasta fiind diferita in cazul celor doua: in sistemele umane, schimbarea producandu-se:
a). lent, extrem de incet
b). extrem de rapid comparativ cu sistemele organizationale
Raspuns: a

8.Formele de control in cazul organizatiilor de tip formal sunt:
a). regulile, legile, recompensele, pedepsele
b). angajamentele interpersonale, de grup
c). actiuni aliniate cu identitatea sinelui
Raspuns: a

9.Formele de control in cazul organizatiilor de tip colegial sunt:
a). regulile, legile, recompensele, pedepsele
b). angajamentele interpersonale, de grup
c). actiuni aliniate cu identitatea sinelui
Raspuns: b

10.Formele de control in cazul organizatiilor de tip centrat pe persoana sunt:
a). regulile, legile, recompensele, pedepsele
b). angajamentele interpersonale, de grup
c). actiuni aliniate cu identitatea sinelui
Raspuns: c

11. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip formal obtinerea:
a). asentimentului
b). consensului
c). actualizarii de sine
Raspuns: a

12. Finalul dezirabil este in cazul organizatiilor de tip colegial obtinerea:
a). asentimentimentului
b). consensului
c). actualizarii de sine
Raspuns: b

13. Statusul corespunde:
a). pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta, atitudini etc.).
b). Raspunsamblului expectantelor altora privind comportamentul corespunzator intr-o anumita situatie.
Raspuns: a

14. Rolul corespunde:
a). Raspunsamblului expectantelor altora privind comportamentul corespunzator intr-o anumita situatie
b). pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta, atitudini etc.).
Raspuns: a

15. Problemele legate de rol sunt:
a). ambiguitatea
b).incompatibilitatea rolului
c). conflictul de rol
d). supraincarcarea cu roluri
e). subincarcarea cu roluri
Raspuns: a, b, c, d, e

16. Ca strategii rezolutive in cazul problemelor ce pot aparea intr-o organizatie vis-s-vis de conflictul de rol, enumeram ca strategii eficiente:
a.). aderarea la expectantele altora (persoane influente)
b). impunerea propriilor expectante de rol altora
c). cererea de clarificari in definirea rolului, incercandu-se un acord in privinta diferentelor de perceptie
d). disocierea comportamentelor de rol
e).o compartimentare a vietii printr-o ierarhizare a prioritatilor, in functie de natura situatiei sau de timp
Raspuns: d, e

17. Supraincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip unilateral cum sunt:
a).minimalizarea importantei unor roluri si renuntarea la performanta ridicata in aceste roluri
b).perceperea scopurilor corespondente ca fiind neimportante
c). redistribuire consensuala a responsabilitatilor si a prioritatilor
Raspuns: a, b

18. Subincarcarea cu roluri poate fi rezolvata prin strategii de tip unilateral cum sunt:
a). initierea unor reguli sau proceduri care sa-i sporeasca importanta in organizatie, desi vor ingradi libertatea altora
b). disocierea comportamentelor de rol si o compartimentare a vietii printr-o ierarhizare a prioritatilor, in functie de natura situatiei sau de timp
c). minimalizarea importantei unora dintre rolurile concurente care trebuie indeplinite sau a performantelor in aceste roluri
Raspuns: a

19. Exista 2 categorii de persoane in functie de cantitatea de stres acumulata de individ si de impactul acestuia (efectele) asupra activitatii si comportamentului individului: tipul A si tipul B. Tipul A de personalitate sunt acele persoane care:
a). sunt mai nepasatoare, care iau lucrurile mai in usor, mai putin susceptibile de a deveni viitorii bolnavi cardiovasculari
b). sunt puternic afectate de stres si predispuse la aparitia bolilor implicate de stres
Raspuns: a

20. Autoritatea reprezinta:
a). dreptul unui conducator de a lua decizii si de a solicita subordonatilor sa se supuna acestora in vederea realizarii scopurilor organizationale
b). capacitatea unui conducator de a controla si influenta comportamentul altora chiar impotriva vointei acestora
Raspuns: a

21. Legitimitatea reprezinta:
a). procesul de consimtire la a fi condus, influentat de altcineva prin deciziile luate
b). dreptul unui conducator de a controla si influenta comportamentul altora chiar impotriva vointei acestora
Raspuns: a

22. Categoriile de autoritate cele mai importante sunt:
a). directa
b). auxiliara
c). functionala
d). Legitima
Raspuns: a, b, c

23. Autoritatea directa apartine persoanelor:
a). aflate in pozitii de conducere care dau ordine subordonatilor lor directi
b). care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei
Raspuns: a

24. Autoritatea auxiliara apartine persoanelor:
a). aflate in pozitii de conducere care dau ordine subordonatilor lor directi
b). care faciliteaza indirect realizarea obiectivelor organizatiei
Raspuns: b

25. Staff authority reprezinta intr-o organizatie:
a). autoritatea directa
b). autoritatea indirecta
c). autoritatea auxiliara
d). autoritatea legitima
Raspuns: c

26. In modelul clasic al rationalitatii decidentul urmareste:
a). obtinerea celei mai buna alternative in scopul maximizarii rezultatelor
b). alternativa cea mai satisfacatoare
Raspuns: a

27. In modelul rationalitatii limitate decidentul urmareste:
a). obtinerea celei mai buna alternative in scopul maximizarii rezultatelor
b). alternativa cea mai satisfacatoare
Raspuns: b

28. Teoria clasica asupra deciziei are o natura:
a). prescriptiva
b).descriptiva
Raspuns: a

29. In stilul autocratic de conducere managerul:
a).ia singur decizia
b).cere informatii de la subordonati, dar decide singur, putand sa comunice sau nu problema subordonatilor
c). discuta problema in grup si tot grupul ia decizia
Raspuns: a, b


30. Economia de piaţă, spre care ascedem este:
a).un sistem deschis, în cadrul căruia schimburile cu exteriorul menţin intensitatea concurenţială
b).o economie descentralizată, în care proprietatea dominantă este cea privată, statul exercitând o influenţă directă.
c).o economie care urmareste maximizarea profitului
Raspuns: a, b, c

31. Elementele culturii organizaţionale pot fi structurate pe urmatoarele niveluri:
a). nivelul credinţelor şi convingerilor, întipărit în conştiinţa personalului, de care adesea acesta nu este conştient
b). nivelul valorilor şi atitudinilor pentru care salariaţii organizaţiei optează şi pe care le etalează
c).nivelul comportamentului individual şi de grup în cadrul organizaţiei, care poate fi perceput prin observaţii spontane şi sistematice
Raspuns: a, b, c

32. Există o serie de categorii de norme ca manifestări ale culturii organizaţionale:
a).normele formale
b).norme comportamentale
c).informale
Raspuns: a, b, c

33. Eficienţa unei organizaţii depinde de :
a) valorile individuale ale membrilor organizaţiei
b) valorile comune membrilor organizaţiei
c) cultura organizaţională
d) managementul organizaţional
Raspuns : b, c, d

34. Dimensiunea socio-afectivă a climatului organizaţional depinde de :
1. gradul de cunoaştere interpersonală
2. relaţiile de simpatie, antipatie sau indiferenţă dintre membrii grupului
3. conflictele intra- şi intergrupale
Raspuns : b

35. Dimensiunea motivaţional-executivă a climatului organizaţional depinde de :
• existenţa subgrupurilor şi numărul acestora
• nivelul de elaborare şi modul de funcţionare a normelor de grup
• gradul de compatibilitate a necesităţilor şi intereselor membrilor organizaţiilor
• satisfacţiile / insatisfacţiile profesionale
Raspuns : c, d

36. Dimensiunea structurală a climatului organizaţional depinde de :
8. modul de funcţionare a normelor de grup
9. gradul de acceptare a liderului formal în cadrul grupului
10. originea şi poziţia socială a membrilor grupului
Raspuns : c

37. Cultura şi climatul organizaţional pot fi studiate prin metoda :
- observaţiei
- sociometrică
- tehnicilor proiective
- experimentală
Raspuns : a, b

38. Negocierea este :
b) un proces psihic
c) un proces decizional
d) un proces persuasiv
Raspuns : b, c

39.Reacţiile psihologice la stres implică în primul rând :
b) procese cerebrale
c) procese cognitive
d) procese emoţionale
e) comportamente manifeste
Raspuns : a,c

40. Reducerea anxietăţii asociate cu stresul implică intrarea în funcţiune a mecanismelor de apărare. Astfel, atunci când o persoană atribuie propriile idei şi motive indezirabile unor alte persoane (de exemplu, un director de vânzări care traversează un conflict în legătură cu mita oferită unui funcţionar străin, poate să argumenteze că acela este corupt) mecanismul de apărare în acest caz se numeşte :
• reprimare
• deplasare
• proiecţie
• compensare
Raspuns : c

41. Startegiile care pot reduce stresul organizaţional includ :
- pregătirea angajaţilor pentru stresul predictibil
- prezentarea realistă a postului
- suportul social
- politicile de personal
Raspuns : a, b, c, d

42. Abordarea organizaţională a îmbunătăţirii comunicării include :
1. sondaje de opinie între angajaţi
2. feedback-ul la 360 de grade
3. discuţii libere cu angajaţii
4. instruirea echipei manageriale
Raspuns : a, b

43. În comunicarea organizaţională orizontală, fluxul de informaţii circulă :
• de la vârful ierarhiei organizaţiei spre bază
• de la baza organizaţiei spre vârf
• la nivel managerial
• între departamente
Raspuns : d

44. Procesul decizional este conceput ca :
a. o angajare faţă de un anumit curs al acţiunii
b. un proces de rezolvare de probleme
c. o opţiune între mai multe posibilităţi de acţiune
Raspuns : a, b, c

45. Acceptarea unei decizii de grup este în special utilă în :
a. stadiul de identificare a problemei
b. stadiul de implementare a soluţiei
c. stadiul de formulare a soluţiilor alternative
d. stadiul de evaluare a soluţiilor
Raspuns : b

46. Structurile organizaţionale mecaniciste au următoerele caracteristici :
a. un grad de centralizare înalt
b. un grad de centralizare scăzut
c. autoritate bazată pe cunoaştere
d. autoritate bazată pe poziţie
Raspuns : a, d

47. Cu cât o organizaţie este mai mare cu atât :
a. gradul de formalizare creşte
b. gradul de formalizare scade
c. gradul de descentralizare creşte
d. gradul de descentralizare scade
Raspuns : a,c

48. Teoreticienii organizaţionali clasici preferă structurile organizaţionale :
a. centralizate
b. descentralizate
c. cu puţine niveluri ierarhice
d. cu multe niveluri ierarhice
Raspuns : a, d

49. Organizaţiile birocratice se caracterizează prin :
a. specializare înaltă
b. specializare redusă
c. promovare pe bază de competenţă tehnică
d. promovare pe bază de competenţă socială
Raspuns : a, c

50. Dimensiunea cognitiv-axiologică a climatului organizaţional depinde de :
a. existenţa subgrupurilor şi numărul acestora
b. atitudinile interpersonale
c. particularităţile procesului de comunicare interpersonală
Raspuns : c

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Thursday, February 14, 2008

INVESTITII INTERNATIONALE Sem1 2007-2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret - INVESTITII INTERNATIONALE - Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

A 3. Riscul suveran apare atunci cand un guvern nu doreste sau nu este capabil sa onoreze obligatiile de plata legate de imprumuturile sale sau ale celor garantate de el.
A 4. Riscul de transfer apare datorita unei decizii a unui guvern strain de a restrictiona miscarile de capital.
A 7. Riscul economic este determinat de o schimbare semnificativa in structura economica sau in rata de crestere economica.
A 9. Riscul economic apare datorita potentialului de schimbari cu efecte negative in obiectivele fundamentale ale politicii economice sau unei schimbari semnificative a avantajului comparativ al unei tari.
A 11. Impactul riscului suveran asupra imprumutului pe termen scurt acordat guvernului este mare.
A 12. Impactul riscului suveran asupra imprumutului pe termen lung acordat guvernului este mare.
A 14. Impactul riscului economic asupra investitiei financiare pe termen scurt in sectorul privat este mic.
A 15. Impactul riscului economic asupra imprumutului pe termen scurt acordat guvernului este mic.
A 18. Impactul riscului cursului de schimb asupra imprumutului pe termen lung acordat guvernului este mare.
A 20. Impactul riscului cursului de schimb asupra investitiei directe in sectorul privat este mare.
A 25. Impactul riscului politic asupra imprumutului pe termen lung acordat guvernului este mare.
A 22. Impactul riscului politic asupra investitiei directe in sectorul privat este mare.
A 28. Impactul riscului de transfer asupra imprumutului pe termen scurt acordat guvernului este mare.
A 32. Impactul riscului de loc si vecinatate asupra imprumutului pe termen scurt acordat guvernului este mic.
A 42. Obiectivul principal al acordurilor internationale multilaterale privind investitiile este protectia investitiilor.
A 45. Reglementarea disputelor intre investitorul strain si stat se face prin utilizarea exclusiva a procedurilor si remediilor nationale (doctrina Calvo).
A 46. Politicile nationale de atragere a ISD se pot identifica pe 4 niveluri: politica economica de ansamblu;politici specifice privind regimul ISD; politici promotionale si cadrul institutionale specific.
A 47. Politica economica (de ansamblu) reprezinta si o politica nationala de atragere a ISD.

F 1. Riscul politic apare atunci cand un guvern nu doreste sau nu este capabil sa onoreze obligatiile de plata legate de imprumuturile sale sau ale celor garantate de el.
F 5. Riscul de transfer apare atunci cand un guvern nu doreste sau nu este capabil sa onoreze obligatiile de plata legate de imprumuturile sale sau ale celor garantate de el.
F 6. Riscul de transfer reprezinta o miscare neasteptata nefavorabila a cursului de schimb.
F 8. Riscul politic apare datorita potentialului de schimbari cu efecte negative in obiectivele fundamentale ale politicii economice.
F 10. Impactul riscului suveran asupra investitiei financiare pe termen scurt in sectorul privat este mare.
F 13. Impactul riscului suveran asupra investitiei directe in sectorul privat este mare.
F 16. Impactul riscului economic asupra imprumutului pe termen lung acordat guvernului este mic.
F 17. Impactul riscului economic asupra investitiei directe in sectorul privat este mic.
F 19. Impactul riscului cursului se schimb asupra imprumutului pe termen scurt acordat guvernului este mic.
F 21. Impactul riscului cursului se schimb asupra investitiei financiare pe termen scurt in sectorul privat este mic.
F 23. Impactul riscului politic asupra investitiei financiare pe termen scurt in sectorul privat este mare.
F 24. Impactul riscului politic asupra imprumutului pe termen scurt acordat guvernului este mic.
F 26. Impactul riscului de transfer asupra investitiei directe in sectorul privat este mare
F 27. Impactul riscului de transfer asupra investitiei financiare pe termen scurt in sectorul privat este mic.
F 29. Impactul riscului de transfer asupra imprumutului pe termen lung acordat guvernului este mic.
F 30. Impactul riscului de loc si vecinatate asupra investitiei directe in sectorul privat este mic.
F 31. Impactul riscului de loc si vecinatate asupra investitiei financiare pe termen scurt in sectorul privat este mic.
F 33. Impactul riscului de loc si vecinatate asupra imprumutului pe termen lung acordat guvernului este mic.
34. Evolutia recenta a ISD in lume arata o crestere a ponderii sectorului agriculturii in cadrul distributiei sectoriale.
35. Evolutia recenta a ISD in lume arata o crestere a ponderii sectorului productie de bunuri in cadrul distributiei sectoriale.
36. Evolutia recenta a ISD in lume arata o crestere a ponderii sectorului serviciilor in cadrul distributiei sectoriale.
F 37. Politicile nationale de atragere a ISD se pot identifica pe 4 niveluri: politica economica (de ansamblu); politici sectoriale; politici promotionale si cadrul institutionale specific.
F 38. Toate acordurile regionale/intra-regionale privind investitiile au caracter juridic obligatoriu.
FA 39. Asimetria in puterea de negociere pune economiile mai slabe intr-o situatie dezavantajoasa in
negocierile bilaterale.
F 40. Obiectivul principal al acordurilor internationale bilaterale privind investitiile este protectia investitiilor.
F 41. Obiectivul principal al acordurilor internationale bilaterale privind investitiile este liberalizarea investitiilor.
F 43. Obiectivul principal al acordurilor internationale regionale privind investitiile este protectia investitiilor.
F 44. Un avantaj al acordurilor regionale privind investitiile este negocierea rapida a acestuia.
F 48. „Listei pozitiva” utilizata de acordurile internationale pentru liberalizarea investitiilor cuprinde sectoarele economice identificate ca exceptate de la liberalizare.
F 49. „Lista negativa” utilizata de acordurile internationale pentru liberalizarea investitiilor cuprinde sectoarele economice identificate pentru liberalizare sub anumite conditii.
F 50. „Lista pozitiva” utilizata de acordurile internationale pentru liberalizarea investitiilor cuprinde sectoarele economice identificate pentru liberalizare neconditionata.
Multiple Choice
51. Tintele mari ale politicii economice sunt:
1. Stabilitatea macroeconomica 2. Cadrul politic de dezvoltare 3. Formularea clara a politicilor industriale
4. Dezvoltarea infrastructurii 5. Stimularea exporturilor
d. 1, 2, 3
52. Stabilitatea macroeconomica presupune urmarirea urmatorilor indicatori:
1. Cresterea economica 2. Cresterea exporturilor 3. Gradul de privatizare 4. Reducerea inflatiei 5. Reducerea impozitelor
b. 1, 2, 4
53.In cadrul OMC au fost decise multilaterale care guverneaza direct sau indirect problema investitiilor cuprinse in 3 acorduri separate ale Rundei Uruguay:
1.TRIPS (Acordul privind drepturile de proprietate intelectuala) 2.TRIMS (Acordul privind masurile referitoare la investitii legate de comert) 3.MAI (Acordul multilateral privind investitiile) 4.GATS (Acordul general privind comertul cu servicii) 5. Acordul de la Doha privind investitiile internationale si intreprinderile multinationale
e. 1, 2, 4
54.In ultimul timp, se observa reducere a utilizarii instrumentului cererilor de performanta pentru ISD. Mai multi factori au contribuit la acest lucru, printre care urmatorii:
1.Utilizarea de catre guverne a unor instrumente mai prietenoase fata de piata pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare
2.Reducerea inflatiei in majoritatea tarilor 3.Regulile Organizatiei Mondiale a Comertului
4.Accesul mai liber la tehnologiile avansate 5.Cresterea concurentei in atragerea ISD
b. 1, 3, 5
55. Pentru atragerea ISD, o politica industriala relevanta presupune:
1. Accesul ISD la toate sectoarele economice 2. Intarirea competitivitatii structurale a economiei 3. Dezvoltarea infrastructurii fizice 4. Crearea de locuri de munca 5. Dezvoltarea infrastructurii umane
e. 2, 3, 5
56. Tratamentul national se refera atat la faza de pre-stabilire, cat si la faza de post-stabilire. Reticenta tarilor gazda de a oferi tratament national in faza de pre-stabilire este determinata de mai multe motive, printre care:
1.ISD pot avea efecte daunatoare pentru dezvoltarea intreprinderilor locale prin eliminarea acestora de pe piata
2.ISD pot produce aprecierea monedei nationale (prin cresterea ofertei de valuta straina) cu efecte negative asupra competitivitatii intreprinderilor locale 3.Prezenta straina puternica poate descuraja concurentii locali sa mai investeasca in tehnologii avansate, adancind astfel decalajul tehnologic intre firmele locale si cele straine 4.Prezenta investitorilor straini este mai putin stabila, mai ales daca conditiile se schimba 5. Investitorii straini pot descuraja parteneriatele public-privat in domeniul serviciilor de interes general
d. 1, 3, 4
57. Metoda de clasificare internationala pentru inregistrarea fluxurilor de investitii in balanta de plati identifica urmatoarele categorii:
1.Investitii directe 2.Investitii pe termen scurt 3.Derivate financiare 4.Investitii guvernamentale 5.Investitii de portofoliu
e. 1, 2, 4
58. Printre factorii politici externi de risc se afla:
a. Apartenenta la organizatii internationale sau perspectiva unei asemenea apartenente
59. Majoritatea analistilor recunosc sase categorii principale de risc de tara. Printre ele se regasesc urmatoarele:
1.riscul economic 2.riscul de afaceri 3.riscul de transfer 4.riscul de inflatie 5.riscul suveran
a. 1, 3, 5
60.In analiza riscului de tara sunt utilizate urmatoarele tipuri de tari:
1.Tari ex-comuniste 2.Tari indatorate 3.Tari recent industrializate 4.Tari cu potential de conflict intern 5.Tari dezvoltate
d. 1, 3, 5
61. Printre cauzele care pot determina aparitia riscului economic se afla:
1.Potentialul de schimbare cu efecte negative a obiectivelor fundamentale ale politicii economice 2.Potentialul de chimbare a politicii privind miscarile de capital 3.Potentialul de schimbare a partenerilor comerciali cu caracteristici economice similare 4.Potentialul de schimbare neasteptata a cursului de schimb 5. Potentialul de schimbare a guvernului curent
a. 1, 4, 5 b. 2, 3, 4 c. 1, 2, 3 d. 1, 3, 5 e. 2, 4, 5
62. Indicatorii tipici pentru riscul de transfer sunt:
1.Raportul serviciul datoriei/exporturi 2.Soldul contului curent/PIB % 3.Inflatia 4.Somajul
5.Rezerve de devize fata de diferite categorii de importuri
c. 1, 2, 5
63.Printre indicatorii care masoara riscul economic, o categorie este data de „Unitati de masura pentru investitiile pe termen lung”. Printre acestea se regasesc:
1.Somajul 2.Gradul de reglementare 3.Sursele de finantare a datoriilor 4.Rezervele de devize in raport cu importul
5.Raportul investitii straine directe/total investitii private
c. 1, 2, 5
64. Principalele clauze ale unui acord international bilateral privind investitiile cuprind:
1.Domeniul de cuprindere si definitia investitiei straine 2.Garantii si compensari in cazul exproprierii 3.Clauze referitoare la reglementarea disputelor 4.Nivelul dobanzii pe termen lung in tara gazda 5.Nivelul maxim al inflatiei in tara gazda
a. 1, 2, 3
65. Printre subiectele abordate de acordurile internationale privind investitiile se afla:
1.Admiterea si tratamentul investitiilor straine 2.Rata de crestere economica a tarii gazda 3.Protectia investitiilor
4.Nivelul dobanzii pe termen lung in tara gazda 5.Proceduri de reglementare a disputelor
c. 1, 3, 5
66. Principalele clauze ale unui acord international bilateral privind investitiile cuprind:
1.Nivelul maxim al inflatiei in tara gazda 2.Tratamentul natiunii celei mai favorizate 3.Garantii si compensari in cazul exproprierii 4.Clauze referitoare la reglementarea disputelor 5.Nivelul dobanzii pe termen lung in tara gazda
b. 2, 3, 4
67.In cadrul OMC au fost decise multilaterale care guverneaza direct sau indirect problema investitiilor cuprinse in 3 acorduri separate ale Rundei Uruguay:
1.MAI (Acordul multilateral privind investitiile) 2.GATS (Acordul general privind comertul cu servicii)
3.TRIPS (Acordul privind drepturile de proprietate intelectuala 4.TRIMS (Acordul privind masurile referitoare la investitii legate de comert) 5.Codul Uruguay de liberalizare investitiilor internationale
c. 2, 3, 4
68. Acordurile internationale folosesc 3 tipuri de definire a investitiilor
1.Definitia bazata pe passive 2.Definitia bazata pe active 3.Definitia bazata pe tranzactii 4.Definitia bazata pe derivate 5.Definitia bazata pe intreprinderi
e. 2, 3, 5
69. Determinantii economici ai tarilor gazda pentru atragerea ISD se impart in urmatoarele categorii:
1.Pentru ISD in cautarea de piete 2.Pentru ISD in cautare de eficienta 3.Pentru ISD in cautare de resurse
4.Pentru ISD in cautare de tehnologie avansata 5.Pentru ISD in cautare de impozite mici
e. 1, 2, 3
70. Determinatii ISD ai tarii gazda se impart in urmatoarele categorii:
1.Determinatii sociali 2.Facilitati pentru afaceri 3.Cadrul politicilor pentru ISD 4.Determinatii economici
5.Facilitati pentru export
b. 2, 3, 4
71. Facilitatile specifice pentru atragerea ISD pot fi:
1.Garantarea imprumuturilor 2.Invitarea la expozitii de promovare 3.Amortizari accelerate
4.Accesul la piata valutara 5.Subventii
a. 1, 3, 5
72. Principalele tehnicile promotionale pentru atragerea ISD sunt:
1. Tehnici privind organizarea de expozitii 2. Tehnici privind constructia imaginii
3. Tehnici vizand generarea de investitii 4. Tehnici privind tintirea investitorilor strategici 5. Servicii pre si post investitii
a. 2, 3, 5
73. Categoriile si unitatile de masura traditionale pentru politica fiscala si politica monetara utilizate pentru masurarea riscului economic sunt:
1.marimea si detaliile cheltuielilor guvernamentale 2.gradul de deschidere a economiei
3.situatia datoriilor guvernului 4.politica impozitelor 5.rezervele de devize fata de diverse categorii de imprumuturi
b. 1, 3, 4
74. Unitatile de masura pentru impactul politicii monetare utilizate in masurarea riscului economic sunt:
1.raportul (export + import) / PIB 2.ratele reale ale dobanzilor 3.raportul investitii straine directe / total investitii private
4.inflatia 5.cresterea masei monetare
e. 2, 4, 5
75. Factorii de crestere pe termen lung utilizati pentru masurarea riscului economic pentru investitiile pe termen lung sunt:
1.Raportul investitii private / PIB 2.Raportul investitii straine directe / total investitii private
3.Productivitatea 4.Raportul investitii straine directe / PIB 5.Raportul (export+import)/PIB
a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 4 c. 1, 4, 5 d. 1, 2, 4 e. 2, 4, 5
76. Factorii institutionali utilizati pentru masurarea riscului economic pentru investitiile pe termen lung sunt:
1.productivitatea 2.gradul de reglementare 3.drepturile de proprietate 4.evitarea populismului 5.extinderea pietei negre
a. 2, 3, 5
77. Serviciile pre - investitii si post–investitii din categoria tehnicilor promotionale de atragere a investitiilor straine directe sunt urmatoarele:
1.organizarea de seminarii informative 2.prestarea de servicii de consultanta 3.facilitarea procedurilor administrative de analizare a proiectelor de investitii supuse avizarii 4.derularea de companii tele – marketing 5.prestarea de serviciu post - investitie
a. 2, 3, 5
78. Temele enuntate in declaratia de la Doha sunt:
1.transferurile tehnologice 2.nediscriminarea 3.clauza natiunii celei mai favorizate 4.rezolvarea disputelor
5.clauze referitore la dezvoltare
e. 2, 4, 5
79. Temele enuntate in declaratia de la Doha sunt:
1. exceptiile si clauzele de salvgardare referitoare la balanta de plati 2. definitia investitiilor 3. clauza natiunii celei mai favorizate 4. rezolvarea disputelor 5. stimulentele pentru investitii straine directe
d. 1, 2, 4
80. In general, acordurile internationale privind investitiile prevad utilizarea graduala a metodelor de reglementare a disputelor. Pasul 1 cuprinde
1.concilierea 2.calea amiabila 3.arbitrajul ad hoc 4.mijloacele informale 5.intelegerea bilaterala directa
e. 2, 4, 5
81. In general, acordurile internationale privind investitiile prevad utilizarea graduala a Metodelor de reglementare a disputelor. Pasul 2 cuprinde
1.concilierea 2.bunele oficii 3.arbitrajul ad hoc 4.mijloacele informale 5.medierea
c. 1, 2, 5
82. In general, acordurile internationale privind investitiile prevad utilizarea graduala a metodelor de reglementare a disputelor. Pasul 3 nu cuprinde:
1.concilierea 2.calea amiabila 3.arbitrajul ad hoc 4.mijloacele informale 5.arbitrajul international
d. 1, 2, 4Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Wednesday, February 6, 2008

Grile Spiru Haret LIMBA FRANCEZA - Fac. Drept si Administratie Publica AN 1

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret - LIMBA FRANCEZA - Fac. Drept si Administratie Publica AN 1

1. b 2. a
3. a 4. c
5. b 6. c
7. c 8. a
9. a 10. b
11. b 12. a
13. b 14. b
15. a 16. b
17. a 18. b
19. a 20. c
21. c 22. c
23. c 24. c
25. c 26. b
27. a 28. b
29. c 30. a
31. b 32. c
33. a 34. c
35. b 36. b
37. a 38. c
39. a 40. b
41. b 42. a
43. a 44. b
45. b 46. c
47. c 48. a
49. c 50. a
51. b 52. b
53. c 54. a
55.b 56. a
57. c 58. b
59. c 60. b
61. a 62. c
63. a 64. a
65. b 66. c
67. a 68. a
69. c 70. b
71. b 72. c
73. c 74. a
75. a 76. a
77. b 78. a
79. b 80. b
81. b 82. b
83. a 84. c
85. a 86. b
87. b 88. b
89. b 90. a
91. c 92. b
93. c 94. a
95. b 96. a
97. b 98. a
99. b 100. a
101. c 102. a
103. a 104. a
105. b 106. b
107. d 108. c
109. b 110. b
111. a 112. c
113. b 114. b
115. c 116. b
117. b 118. c
119. c 120. b
121. b 122. a
123. c 124. b
125. b 126. a
127. a 128. a
129. c 130. c
131. a 132. a
133. c 134. c
135. a 136. c
137. b 138. b
139. a 140. b
141. a 142. b
143. c 144. c
145. c 146. b
147. a 148. b
149. b 150. b
151. b 152. b
153. b 154. b
155. a 156. a
157. a 158. b
159. b 160. a
161. b 162. b
163. b 164. c
165. a 166. b
167. b 168. b
169. c 170. b
171. c 172. a
173. a 174. b
175. b 176. c
177. a 178. a
179. c 180. b

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret DREPT PENAL AN 1

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret - DREPT PENAL AN 1

1b,2c,3c,4b,5a,6c,7b,8c,9d,10d,11c,12a,13d,14d,15c,16c,17c,18d,
19b,20c,21a,22b,23c,24d,25d,26a,27b,28c,29a,30d,31b,32b,33a,34c,35c,36c,37d,
38c,39d,40b,41a,42a,43c,44b,45b,46a,47d,48c,49d,50a,51b,52c,53d,54a,55d,56b,
57d,58c,59d,60d,61a,62b,63a,64d,65b,66a,67d,68c,69b,70c,71c,72c,73b,74b,75c,
76a,77b,78b,79c,80a,81c,82a,83a,84b,85b,86c,87a,88a,89b,90c,91a,92c,93a,94b,
95b,96b,97a,98b,99c,100a,101b,102c,103a,104b,105c,106b,107a,108c,109b,110c,
111 d
112 b
113 a
114 a
115 c
116 b
117 b
118 c
119 c
120 d
121 c
122 b
123 a
124 a
125 d
126 a
127 c
128 a
129 c
130 b
131 b
132 c
133 b
134 b
135 a
136 c
137 a
138 a
139 a
140 b
141 a
142 b
143 b
144 b
145 c
146 b
147 a
148 c
149 c
150 a
151 b
152 a
153 d
154 c
155 b
156 b
157 c
158 b
159 b
160 c
161 c
162 b
163 b
164 a
165 b
166 c
167 b
168 a
169 a
170 b
171 b
172 b
173 a
174 c
175 b
176 c
177 c
178 a
179 c
180 a
181 a
182 d
183 c
184 d
185 d
186 a
187 a
188 b
189 d
190 a
191 d
192 d
193 b
194 d
195 a
196 b
197 a
198 c
199 c
200 a
201 b
202 b
203 b
204 d
205 a
206 b
207 a
208 c
209 d
210 b
211 b
212 b
213 d
214 a
215 b
216 c
217 d
218 a
219 b
220 c
221 d
222 a
223 b
224 b
225 b
226 d
227 a
228 d
229 a
230 c
231 b
232 d
233 b
234 b
235 b
236 a
237 a
238 b
239 d
240 a
241 c
242 d
243 c
244 b
245 b
246 a
247 d
248 b
249 b
250 d
251 a
252 b
253 a
254 d
255 a
256 b
257 b
258 d
259 a
260 c
261 b
262 a
263 c
264 a
265 a
266 a
267 d
268 a
269 c
270 b
271 d
272 a
273 c
274 a
275 a
276 b
277 c
278 b
279 a
280 a
281 b
282 c
283 d
284 c
285 b
286 d
287 a
288 c
289 c
290 d
291 a
292 c
293 a
294 c
295 c
296 b
297 d
298 a
299 b
300 c
301 c
302 a
303 b
304 a
305 b
306 a
307 a
308 b
309 a

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret DREPT CIVIL AN 1

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret - DREPT CIVIL AN 1

1c,2c,5a,6b,8b,9a,10d,11a12b13a,14b,15a,16c,17a,18b,19c,20c
22a,23a,24b,25b,26a,27b,28a,29b,30b,31c,32a,33c,34c,35a,36b,37c,38c,39d,40b,41c,42a,
43a44b,45c,46a,47c,48a,52b,53b,54c,55a,56d,57a,58c,59b,60c,61a,62b,63a,64b,
65d,66b,67a,68a,70a,71b,72b,73b,74b,75b,76b77a,78c,79c,80a,83a,
84b,85c,86a,87b,88b,89c,90a,91a,92b,93c,94a,95a,96a,
97b,98b,99c,101b,103b,104c,105b,106a,
107b,108d,109a,110c,111b,112c(A+B),113c,114c,115c,116b(A+B),117c,
118a(A+D),119a.122a,123a,124b,125a,126a,127c,128a,129a,130a,131a,132c
133a,134a,135b(A+B+C+D),136a,137a,138a,139c,141c(A+C+D),142c,146d,
151c,152c(a+c),153a(a+b),154a(a+b),155a(raspb),156b,157a(raspb),158c,159c,160a,
161b,162b,163c,164b(b+c),165b,166b(b+c),167a(a+b),168b,169a(a+b),170b(b+c),
171b(b+c),172b,173a,174a,175b,176c(a+b+c),177a,178b,179c(a+b+c),180a,181d,
182a,183a,184c,185c,186a,187a(a+d),188b,189a,190b,191a,192b,193b(b+d),
194c,195b,196c,197a,198b,199a,200a(a+d),201b,202c,203b,204c,205c,206b,
207b,208c,209b,210b,211c,212c,213b,214b,215c,216c,217b,218a,
220b,221b,222b,223c,224c,225d,228d,229d,231d,232d,233a,234a,235d,236c,237d,
238c,239b,240a,242d,243c,244a,245b,246d,247d,248c,249d,250a

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret DREPT CONSTITUTIONAL AN 1

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret - DREPT CONSTITUTIONAL AN 1

1 a 2 b 3 c 4 c 5 b 6 c 7 b 8 b 9 c 10 c
11 a 12 c 13 b 14 b 15 a 16 a 17 b 18 a 19 b 20 c
21 c 22 b 23 a 24 c 25 a 26 c 27 c 28 c 29 c 30 b
31 b 32 a 33 a 34 b 35 c 36 c 37 c 38 a 39 c 40 b
41 b 42 b 43 b 44 c 45 b 46 c 47 b 48 c 49 c 50 c
51 c 52 c 53 c 54 c 55 b 56 c 57 c 58 a 59 a 60 a
61 b 62 c 63 c 64 c 65 a 66 b 67 b 68 a 69 a 70 a
71 c 72 c 73 b 74 c 75 b 76 a 77 b 78 a 79 c 80 c
81 b 82 b 83 c 84 b 85 a 86 a 87 c 88 b 89 b 90 c
91 a 92 b 93 c 94 b 95 a 96 b 97 c 98 b 99 c 100 c
101 b 102 d 103 b 104 a 105 b 106 c 107 a 108 b 109 c 110 b
111 b 112 c 113 b 114 c 115 d 116 c 117 c 118 c 119 c 120 b
121 a 122 b 123 a 124 a 125 a 126 a 127 a 128 c 129 a 130 a
131 b 132 a 133 c 134 a 135 b 136 c 137 138 a 139 d 140 b
141 c 142 b 143 a 144 b 145 b 146 c 147 a 148 d 149 a 150 d

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la Universitatea Spiru Haret! Click

Grile Spiru Haret INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI Sem1 2007-2008 AN 1

Forum Spiru Haret BestPlaces

Grile Spiru Haret - INTRODUCERE IN ISTORIA DREPTULUI Sem1 2007-2008 AN 1

1 c 2 c 3 a 4 b 5 c 6 c 7 c 8 a 9 10 b
11 b 12 a 13 14 b? 15 a 16 a? 17 a 18 b 19 b 20 c
22 a 24 b 26 a 27 a 28 a 31 a 32 d 33 a 34 a 35 b 37 a 40 b
41 a 42 a43 c 44 d 45 d 46 a 47 a 48 a 49 b 50 c
51 a 52 a 53 c 54 d 55 b 56 a 57 b 58 a 59 c 60 b
61 c 62 a 63 d 64 a 65 b 66 a 67 a 68 a 69 c 70 d
71 b 72 c 73 a 74 a 75 a 76 c 77 a 78 a 79 b 80 a
81 a 82 d 83 a 84 c 85 a 86 a 87 c 88 d 89 a 90 b
91 b 92 a 93 d 94 c 95 a 96 b 97 a 98 a 100 d
101 a 102 d 103 a 104 c 105 a 106 a 107 c 108 d 109 a 110 b
111 a 112 d 113 a 114 a 115 b 116 a 117 c 118 b 119 a 120 d
121 d 122 c 23 d 124 a 125 b 126 c 127 c 128 a 129 c 130 b
131 a 132 b 133 a 134 a 135 b 136 a 137 a 138 d 139 a 140 d
141 a 142 c 143 c 144 a 145 d 146 b 147 b 148 b 149 a 150 b
151 a 152 a 153 a 154 a 155 a 156 d 157 d 158 c 159 b 160 c
61 d 162 a 163 a 164 a 165 d 166 a 167 c 168 b 169 a 170 d
171 c 172 a 173 b 174 a 175 b 176 a 177 c 178 c 179 c 180 a
181 b 182 a 183 c 184 b 185 a 186 a 187 a 188 a 189 d 190 c
191 a 192 c 193 a 194 a 195 a 196 a 197 c 198 a 199 a 200 c
201 a 202 a 203 d 204 b 205 d 206 b 207 a 208 a 209 b 210 a
211 b 212 d 213 c 214 a 215 a 216 b 217 d 218 a 219 d 220 a
221 d 222 c 223 c 224 a 225 c 226 a 227 b 228 d 229 d 230 a
231 a 232 c 233 d 234 c 235 a 236 c 237 d 238 d 239 c 240 c
241 a 242 a 243 d 244 b 245 a 246 d 247 a 248 a 250 b
251 d 252 c 253 a 255 c 256 d 257 a 258 a 259 b 260 c
261 b 262 c 263 c 264 a 265 d 266 d 267 c 268 c 269 a 270 c
272 a 273 b 274 d 275 d 276 b 277 d 278 a 279 a 280 c
281 b 282 a 284 a 285 d 286 a 287 b 288 d 289 a 290 c
291 a 292 c 293 c 294 c 295 c 297 a? 298 b 299 d 300 b

Forum Grile Spiru Haret

Sunday, February 3, 2008

Istoria Sociologiei Romanesti Anul V FR

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Grile Spiru Istoria Sociologiei Romanesti Anul V FR

1-3,2-3sau2?,3-1,4-3,5-4?,6-1sau2?,7-4sau1?,8-3sau2?,9-3,
10-1,11-3,12-3,13-1,14-4,15-3,16-2,17-2,18-3,19-3,20-3,21-2,
22-2,23-1,24-2,25-2?,26-3,27-2,28-1sau3?,29-3,30-2,31-3,32-3,
33-3,34-3,35-2,36-3,37-3?,38-1?,39-4,40-4,41-2?,42-1,43-3,
44-3,45-1,46-3,47-3,48-3?,49-2,50-3,51-2,52-3,53-3,54-3,55-2,
56-3,57-2?,58-1,59-3,60-2,61-3,62-1,63-2,64-3,65-1sau4?,66-1,
67-2,68-2,69-2,70-2?,71-3?,72-3?,73-2?,74-2,75-2,76-2,77-3,
78-2,79-2,80-2,81-2,82-4,83-2,84-3

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA CREATIVITATII An4 sem1 2007-2008

Forum Spiru Haret BestPlaces

PSIHOLOGIA CREATIVITATII An4 sem1 2007-2008

1-a
2-b
3-b
4-a,c
5-a
6-b
7-b
8-c
9-b
10-b
11-a
12-a,b,c
13-b
14-a
15-c
16-b
17-b
18-a,b,c
19-a
20-a
21-b
22-a
23-b
24-a
25-a
26-?
27-a
28-a,c
29-c
30-b
31-c
32-a,b
33-a
34-a
35-b
36-c
37-?
38-b
39-b
40-c
41-a,b,c
42-a,b,c
43-b,c
44-a
45-c
46-a
47-?
48-a,b
49-c
50-b
51-b,52-a,53-a,54-b,55-b, 56-a,
57-a,58-a, 59-a,b 60-a, 61-b, 62-a,
63-b, 64-a, 65-b,c 66-a,b 67-a, 68-c,
69-a,b,c 70-a,b 71-c 72-b,c,d 73-a
74-b 75-c 76-b 77-a,b,c 78-c 79-a
80-a 810a 82-b 83-a 84-b 85-b 86-c 87-c 88-a 89-b 90-b 91-a 92-a 93-a 94-a,c,d 95-a 96-c 97-a,d,e 98-b 99-a,c 100-a 101-a,b,c 102-c 103-c 104-a 105-a,b 106-a 107-b 108-c 109-c 110-a 111-b 112-c 113-b 114-b 115-b

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

SOCIOLOGIA OP. PUBLICE SI MASS MEDIA An 4 Sem 1 2007-2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

SOCIOLOGIA OP. PUBLICE SI MASS MEDIA An 4 Sem 1 2007-2008

adevarat/ fals
1/A, 2/F, 3/F, 4/A, 5/F, 6/F, 7/F, 8/F, 9/F, 10/F, 11/F, 12/A, 13/F, 14/F, 15/F, 16/A, 17/F, 18/A, 19/A, 20/A, 21/A, 22/F

Multiple

1/a, 2/c, 3/a, 4/c, 5/b, 6/b, 7/a, 8/a, 9/b, 10/a, 11/b, 12/a, 13/b, 14/b, 15/c, 16/a, 17/c, 18/c, 19/c, 20/b, 21/b, 22/b, 23/b, 24/a, 25/a, 26/c, 27/c, 28/a, 29/b, 30/a, 31/b, 32/a, 33/a, 34/a, 35/b, 36/a, 37/a, 38/a, 39/b, 40/b, 41/b, 42/c, 43/b, 44/c, 45/b, 46/c, 47/d, 48/a, 49/a, 50/b

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA FAMILIEI SI PSIHOSEXOLOGIA An4 sem 2 2007-2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA FAMILIEI SI PSIHOSEXOLOGIA An4 sem 2 2007-2008

1/c 2/2 3/d 4/2 5/d 6/a?d 7/c 8/c 9/d? 10/b 11/d?c 12/d 13/c 14/d 15/b 16/c
17/c 18/d 19/d 20/1 21/b 22/2 23/c 24/d 25/d 26/b 27/b 28/c 29/b 30/a 31/c
32/a 33/4 34/d 35/b 36/4 37/b 38/b 39/c 40/c 41/d 42/d 43/b 44/d 45/c 46/d
47/d 48/a 49/a 50/b 51/4 52/c 53/a? 54/d 55/a 56/d 57/4 58/c 59/c 60/c? 61/c?
62/2 63/c 64/d 65/d 66/1 67/1 68/4 69/3 70/d?c 71/d 72/2 73/2 74/1 75/c 76/3
77/d 78/c 79/b 80/c 81/1 82/d 83/d 84/d 85/c 86/b 87/c 88/b? 89/a 90/b 91/c
92/a 93/b 94/d 95/d 96/c 97/c 98/d 99/d 100/b 101/c 102/3 103/c 104/2 105/b
106/d 107/a 108/d 109/a? 110/b.

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

MANAGEMENT EDUCATIONAL An4 Sem1 2007-2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

MANAGEMENT EDUCATIONAL An4 Sem1 2007-2008

1 - F - 275
2 - A - 275
3 - A - 274
4 - F
5 - A
6 - A - 284
7 - A - 273
8 - A - 273
9 - A - 283
10- A - 283
11 - A - 286
12- A - 286
13 - A
14 - F
15 - F
16 - A
17 - F
18 - A - 288
19 - A - 290
20 - A
21 - A - 295
22 - A - 296
23 - A
24 - Corect FALS
25 - F - 296
26 - F - 297
27 - A - 298
28 - A - 298
29 - A - 299
30 - A
31 - F
32 - F
Multiple choice
1 - 4 - 276
2 - 4 - 276
3 - 4 - 276
4 - 2 - 277
5 - 1 - 277
6 - 2 - 277
7 - 2 - 277
8 - 1 - 277;278
9 - 3 - 288
10 - 2 - 288
11 - 3 - 288
12 - 2 - 288
13 - 4 - 288
14 - 2 - 289
15 - 2 - 289
16 - 1 - 289
17 - 2 - 289
18 - 3 - 291
19 - 3 - 292;293
20 - 4 - 293
21 - 1 - 293
22 - 1 - 293
23 - 3 - 294
24 - 2 - 294;295
25 - 3 - 295
26 - 3 - 297
27 - 2 - 298
28 - 2
29 - 4
30 - 4
31 - 3
32 - 3 - 278
33 - 3 - 280
34 - 4 - 280;281
35 - 2 - 281
36 - 4 - 281;282
37 - 1 - 282;283
38 - 3 - 283;284
39 - 2
40 - 3 - 286
41 - 4 - 286
42 - 2 - 286
43 - 1 - 286
44 - 3 - 287
45 - 4 - 287
46 - 1 coret
47 - 3 - 287 corect
48 - 4 - 288
49 - 1 - 288
50 - 3 - 289
51 - 4 - 292
52 - 3 - 292
53 - 1 - 293
54 - 1 - 294
55 - 4 - 294;295
56 - 1 - 295
57 - 2 - 296;297
58 - 1 - 298;299
59 - 4 - 299 -1-corect
60 - 1 - 300
61 - 3 - 300
62 - 1 - 301
63 - 2 - 302

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Sociologie Politica An4 sem 1 2007-2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Sociologie Politica An4 sem 1 2007-2008

1 - c(pag 10)
2 - a(pag 10)
3 - b(pag11)
4 - c? - pag 14
5 - c - pag 12
6 - a - pag 8
7 - ?
8 - b - pag 30,31
9 - c - pag 28,29
10 - b - pag 25
11 - b
12 - c - pag 22,23
13 - a - pag 34
14 - a - pag 34
15 - a - pag 36
16 - b - pag 37
17 - a - pag 36
18 - b - pag 38
19 - a - pag 38
20 - a - pag 38
21 - a - pag 39
22 - b - pag 39
23 - a - pag 40
24 - a - pag 40
25 - b - pag 40
26 - a ? -
27 - a - pag 41
28 - a,b ? - pag 45
29 - b - pag 44
30 - b pag 48
31 - b - pag 56
32 - a - pag 53
33 - a - pag 54
34 - b - pag 55
35 - a,b - pag 62
36 - a,c - pag62
37 - c - pag 61
38 - b - pag 61
39 - a - pag67
40 - a - pag73
41 - a - pag 73
42 - c? - pag 74
43 - a - pag 74
44 - b - pag 75

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

ANALIZA DATELOR An 4 Sem 1 2007-2008

Forum Spiru Haret BestPlaces

ANALIZA DATELOR An 4 Sem 1 2007-2008

1-b
2-a
3-b
4-b
5-a
6-c
7-a
8-a
9-a
10-b
11-b
12-b
13-c
14-a
15-b
16-a
17- c
18-b
19-b
20-c
21-b
22-c
23-b
24-a
25-c
26-a
27-b
28-b
29-a
30-b
31-c
32-b
33-a
34-a
35-a
36-b
37-b
38-a.

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOPATOLOGIE SI PSIHIATRIE An4 Sem 1 2007-2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOPATOLOGIE SI PSIHIATRIE An4 Sem 1 2007-2008
1a, 2 ac, 3 abc, 4a, 5a, 6abc, 7bd, 8abc, 9abc, 10bd, 11ac, 12abcd, 13bd, 14 abcd, 15ac, 16abc, 17abc, 18abc, 19bd, 20ac, 21abcd, 22abc, 23abcd, 24abc, 25abc, 26bcd, 27abc, 28abc, 29ac, 30abc, 31bd, 32bd, 33 abcd, 34abc, 35abc, 35abcd, 37ac, 38ac, 39abcd, 40abc, 41abc, 42abc, 43a, 44abc, 45abc, 46abc, 47ac, 48a, 49abcd, 50a, 51ac, 52abcd, 53abc, 54abcd, 55a, 56acd, 57abc, 58abcd, 59a, 60acd, 61a, 62acd, 63abc, 64ac, 65abc, 66abcd, 67abcd, 68ac, 69abc, 70ac, 71abcd, 72a, 73bd, 74abc, 75abcd, 76abc, 77ac, 78bd, 79abcd, 80abcd, 81abc, 82a, 83abc, 84abcd, 85abcd, 86abc, 87abcd, 88abd, 89ac, 90acd, 91abcd, 92abcd, 93abc, 94abc, 95abc, 96ac, 97abcd, 98ac, 99abcd, 100abcd

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

SANATATE MINTALA SP An3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

SANATATE MINTALA SP An3 Sem1 2007/2008

1E,2A,3E,4C,5E,6B,7A,8C,9A,10B,11A,12C,13E,14A,15D,16B,17E,18A,19E,20C,21E,22B,23C,24E,25A,26C,27B,28E,29A,30C,
31A,32E,33E,34B,35E,36A,37E,38A,39A,40E,41E,42A,43E,44A,45E,46C,47D,48A,49B,50E,51A,52C,53E,54D.55E,56B,57A,58E,59E,60E,
61A,62E,63E,64E,65A,66E,67E,68B,69B,70E,71E.

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA FAMILIEI SI CUPLULUI AN3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA FAMILIEI SI CUPLULUI AN3 Sem1 2007/2008

1 c
2 2
3 d
4 2
5 d
6 a
7c
8 c
9c
10 b
11d
12d
13a
14c
15c
16a
17c
18d
19d
20 1
21b
22 2
23c
24d
25d
26b
27c
28c
29b
30a
31c
32a
33 4
34d
35b
36 4
37b
38b
39c
40c
41d
42d
43b
44d
45d
46d
47d
48b
49a
50b
51 4
52c
53a
54d
55a
56d
57 4
58c
59c
60c
61c
62 2
63c
64d
65d
66 1
67 1
68 4
69 3
70d
71d
72 2
73 2
74 1
75c
76 3
77d
78c
79b
80c
81 1
82d
83d
84d
85c
86b
87c
88d
89a
90b
91c
92a
93b
94d
95b
96c
97c
98d
99a
100b
101c
102 2
103d
104 2
105d
106d
107a
108d
109d
110d

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA FAMILIEI SI CUPLULUI AN3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA FAMILIEI SI CUPLULUI AN3 Sem1 2007/2008

1 c
2 2
3 d
4 2
5 d
6 a
7c
8 c
9c
10 b
11d
12d
13a
14c
15c
16a
17c
18d
19d
20 1
21b
22 2
23c
24d
25d
26b
27c
28c
29b
30a
31c
32a
33 4
34d
35b
36 4
37b
38b
39c
40c
41d
42d
43b
44d
45d
46d
47d
48b
49a
50b
51 4
52c
53a
54d
55a
56d
57 4
58c
59c
60c
61c
62 2
63c
64d
65d
66 1
67 1
68 4
69 3
70d
71d
72 2
73 2
74 1
75c
76 3
77d
78c
79b
80c
81 1
82d
83d
84d
85c
86b
87c
88d
89a
90b
91c
92a
93b
94d
95b
96c
97c
98d
99a
100b
101c
102 2
103d
104 2
105d
106d
107a
108d
109d
110d

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Testarea Personalitate An3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Testarea Personalitate An3 Sem1 2007/2008

T/F
1A,2N,3A,4F,5F,6A,7A,8A,9F,10A,11F,12F.
MC
1a,2d,3c,4d,5c,6a,7b,8a,9d,10b,11a,12b,13b,14c,15c,16c,17c,18c,19d,20c,21b,22b,23c,
24b,25d,26b,27a,28d,29d,30a,31d,32a,33b,34c,35c,36a,37d,38b,39c,40d,41a,42a,43d,44a,
45c,46c,47b,48a,49b,50c,51b,52b,53c,54c,55b,56d,57a,58c,59b,60d,61a,62b,63b,64d,65a,
66b,67a,68c,69d,70c,71a,72d,73a,74c,75b,76b,77d,78c,79c,80d,81c,82b
Y/N
1D,2N,3D,4N,5N,6N,7N,8D,9N,10N,11N,12N,13N,14N,15D,16N,17D,18D,19N,20N

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA COMUNICARII An3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA COMUNICARII An3 Sem1 2007/2008
1 - b pag. 11; 2 - c pag. 18; 3 - d pag. 11; 4 - b pag. 12; 5 - a pag. 15; 6 - d pag. 16; 7 -b pag. 16; 8 - c pag. 16; 9 - a pag. 20; 10 - c pag. 24; 11 - b pag. 25; 12 - ?; 13 - am gasit acde dar nu exista varianta aceasta pag. 26; 14 - d pag. 26; 15 - b pag. 27; 16 - c pag. 28; 17 - a pag. 28; 18 - c pag. 28; 19 - b pag. 28; 20 - d pag. 28; 21 - a pag. 30; 22 - d pag. 30; 23 - c pag. 30; 24 - b pag. 30; 25 - b pag. 31; 26 - d pag. 31; 27 - ?; 28 - c pag. 31; 29 - a pag. 31; 30 - b pag. 31; 31 - d pag. 31; 32 - d pag. 31; 33 - c pag. 31; 34 - c pag. 32; 35 - a pag. 32; 36 - d pag. 34; 37 - a pag. 34; 38 - b pag. 34; 39 - a pag. 34; 40 - d pag. 35; 41 - d pag. 35; 42 - a pag. 35; 43 - a pag. 35; 44 - b pag. 35; 45 - ? pag. 38; 46 - d pag. 41; 47 - b pag. 42; 48 - a pag. 44; 49 - a pag. 48; 50 - b pag. 49; 51 - b pag. 50; 52 - c pag. 50,51; 53 - a pag. 51; 54 - a pag. 52; 55 - b pag. 53; 56 - c pag. 53; 57 - d pag. 54; 58 - c pag. 54; 59 - a pag. 54; 60 - e pag. 54-55; 61 - c pag. 55; 62 - a pag. 55; 63 - d pag. 55; 64 - b pag. 55; 65 - b pag. 57-58; 66 - d pag. 58; 67 - a pag. 77; 68 - d pag. 67-69; 69 - a pag. 69; 70 - b pag. 73; 71 - a pag. 81; 72 - ? pag. 81; 73 - a pag. 78; 74 - d pag. 79; 75 - b pag. 81; 76 - b pag. 81; 77 - ?; 78 - c pag. 81; 79 - a pag. 81; 80 - ? pag. 87; 81 -?; 82?; 83 - c pag. 93; 84 - ? pag. 94-96; 85 - a pag. 96; 86 - a pag. 96; 87 - b pag. 96,97; 88 - b pag. 97; 89 - d pag. 98; 90 - e pag. 104; 91 - ? pag. 106; 92 - a pag. 108; 93 - b pag. 117; 94 - b pag. 118; 95 - b pag. 119; 96 - b pag. 118; 97 - a pag. 119; 98 - a pag. 121; 99 - c pag. 122; 100 - a pag. 125; 101 - d pag. 127; 102 - b pag. 127; 103 - a pag. 125; 104 - a pag. 128; 105 - a pag. 128; 106 - b pag. 128; 107 - b pag. 131; 108 - ?; 109 - c pag. 132; 110 - ? pag. 128; 111 - b pag. 128; 112 - b pag. 126; 113 - d pag. 127; 114 - c pag. 144; 115 - am gasit abd dar nu este varianta pag. 151-152; 116 - b pag. 149; 117 - a pag. 151; 118 - ?; 119 -?; 120 - b pag. 151; 121 - ?; 122 - c pag. 155; 123 - d pag. 161; 124 - a pag. 162; 125 - c pag. 166,167; 126 - c pag. 168; 127 - b pag. 168; 128 - a pag. 169,170; 129 - c pag. 172; 130 -?; 131 - ?; 132 - d pag. 173; 133 - b pag. 175; 134 - a pag. 175; 135 - d pag. 178; 136 - d pag. 180; 137 - d pag. 181; 138 - b pag. 184; 139 - d pag. 184; 140 - a pag. 184; 141 - a pag. 184; 142 - b pag. 185; 143 - b pag. 187; 144 - d pag. 188; 145 - c pag. 188; 146 - a pag. 191; 147 - d pag. 192; 148 - a pag. 192; 149 - d pag. 193; 150 - a pag. 194.

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Psihologia creativitatii AN3 Sem1 PSIHOLOGIE 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Psihologia creativitatii AN3 Sem1 PSIHOLOGIE 2007/2008
1a - pg.5
2b - pg.6
3b - pg.8
4a - pg. 10
5a - pg.11
6b - pg.14
7b - pg.14
8c - pg.14
9b - pg.15
10b - pg.15
11a - pg.16
12a,b,d - pg.17
13b - pg.18
14c - pg.19
15c - pg18 ?
16b - pg.29
17b - pg.30
18a,b,d - pg.31
19a - pg.31
20a - pg.31
21b - pg.31
22a - pg.31
23a - pg.31
24a - pg.34
25a - pg.37
26c - pg.40
27a - pg.40
28a,c - pg.41
29c - pg.49
30b - pg.53
31a,b,c - pg.55
32a,b - pg.56
33a - pg.57
34a - pg.57
35b - pg.58
36c- pg.59
37a - pg.60
38b - pg.62
39b - pg.62
40c - pg.62
41a,b,c - pg.63
42b,c - pg.63
43b,c - pg.65
44a - pg.69
45c - pg. 69
46a - pg.70
47b - pg.71
48a,b - pg.70
49c - pg.71
50b - pg.71
51b - pg.73
52b - pg.75
53a - pg.79
54b - pg.77 ?
55b - pg.79
56a - pg.79
57a - pg.81
58a - pg.84
59b - pg.87
60a - pg.87
61a - pg.87
62a - pg.88
63b - pg.88
64a - pg.88
65b,c - pg.92
66a,b - pg.92
67a - pg.93
68c - pg.93
69a,b,c - pg.101
70a,b - pg.88
71c - pg.101
72b,c,d - pg.112
73a - pg.110
74b - pg.110
75c
76b - pg.110
77a,b,c - pg.111
78c - pg.111
79a - pg.112
80a - pg.112
81a - pg.114
82b - pg.115
83a - pg.116
84b - pg.116
85b - pg.117
86c - pg.117
87c - pg.126
88a - pg.126
89b - pg.127
90b - pg.127
91a - pg.128
92a - pg.130
93a - pg.130
94a,c,d - pg.136
95a - pg.137
96c - pg.139
97a,d,e - pg.131
98b - pg.11
99a,c - pg.46
100a - pg.8
101a,b,c - pg.15
102c - pg.30
103c - pg.31
104a - pg.35
105a,b - pg.38
106a - pg.49
107b
108c - pg.72
109c - pg.73
110a - pg.79
111b - pg.109
112c - pg.115
113b - pg.18
114b - pg.127
115b - pg.127

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA MUNCII SP An3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOLOGIA MUNCII SP An3 Sem1 2007/2008
Intrebari cu raspunsuri multiple:
1 - abd pag. 23,24; 2 - bde pag. 23; 3 - ab pag. 25,26; 4 - bc pag. 21,22; 5 - a... pag. 26; 6 - ac pag. 58,59; 7 - abcde pag. 17,33; 8 - abcde pag. 36; 9 bcd pag. 39; 10 - bce pag. 41; 11 - abcd pag. 48,50; 12 - cde pag. 51,52; 13 - abcd pag. 52,53; 14 - abcde pag. 75,76; 15 - abce pag. 69,70; 16 - 1d, 2c, 3e, 4f, 5b, 6h, 7g, 8a pag. 67,68,70; 17 - 3 pag. 68; 18 - 1 pag. 68; 19 - cde pag. 71; 20 - ef pag. 73; 21 - cdhi pag. 71,72; 22 - cde pag. 89; 23 - 1 pag. 83; 24 - 3 pag. 87; 25 - abcdef pag. 138; 26 - abef pag. 143; 27 - bcd pag. 100; 28 - b... pag. 121; 29 - bce pag. 121,122; 30 - bce pag. 122; 31 - bce pag. 122,123; 32 - bdfgi pag. 123, 124; 33 - abcegh pag. 125; 34 - acdfgijk pag. 127; 35 - abcde pag. 133; 36 - abcefg pag. 130,131; 37 - ac pag. 136; 38 - ade pag. 107;
Intrebari cu rasunsuri Adevarat/Fals:
39 - A PAG. 19; 40 - A PAG. 22; 41 - A PAG. 21; 42 - F PAG. 23; 43 - A PAG. 24,25; 44 - A PAG. 26; 45 - A PAG. 26; 46 - A PAG. 30; 47 - cred A dar anul trecut calculatorul a luat F PAG. 101; 48 - F PAG. 98-111; 49 - F PAG. 109; 50 - A PAG. 100-101; 51 - F PAG. 121; 52 - F PAG. 130; 53 - F PAG. 120; 54 - PAG. 121,135; 55 - A PAG. 130; 56 - A PAG. 130; 57 - A PAG. 136; 58 - A PAG. 32; 59 - F PAG. 32; 60 - A PAG. 32; 61 - A 83; 62 - F PAG. 83,84; 63 - F PAG. 86,87; 64 - A PAG. 87; 65 - F 81; 66 - A PAG. 52; 67 - A PAG. 83 68 - F 47; 69 - A PAG. 47,54; 70 - A PAG. 49; 71 - A PAG. 47; 72 - F PAG. 41; 73 - A 44; 74 - F 78; 75 - A 66; 76 - A PAG. 67; 77 - A 73; 78 - F 67; 79 - A 73; 80 - F PAG. 71; 81 - A PAG. 72; 82 - A PAG. 67,68; 83 - F PAG. 68; 84 - A PAG. 70,71; 85 - ...; 86 - A PAG. 70; 87 - A PAG. 145,146; 88 - F 141; 89 - A 141; 90 - A PAG. 143; 91 - F PAG. 143; 92 - F PAG. 147; 93 - A PAG. 144;
Intrebari cu raspunsuri de tip Da/Nu
94 - 1 pag. 96; 95 - 1 pag. 24; 96 - 2 pag. 100; 97 - 2 pag. 26; 98 - ? pag. 23; 99 - 1 pag. 112; 100 - ? pag. 59,60; 101 - 1 pag. 113; 102 - 1 pag. 73; 103 - 1 pag. 67,68; 104 -1 pag. 72; 105 - 2 pag. 71; 106 - 2 pag. 72; 107 cred 2 pag. 89; 108 - 2 pag. 83; 109 - 1 pag. 81; 110 - 2 pag. 48,49; 111 - 1 pag. 121; 112 - 1 pag. 122; 113 - 1 pag. 130; 114 - 1 pag. 16; 115 - 1 pag. 131; 116 - 1 pag. 136; 117 - 2 pag. 144; 118 - 2 pag. 141; 119 - 1 pag. 147; 120 - 2 pag. 165; 121 - 2 pag. 138,139;
Enunturi cu raspunsuri de completat:
122 - 1 pag. 30; 123 - 1 pag. 24; 124 - 4 pag. 23; 125 - 2 pag. 96; 126 - 1 pag. 26; 127 - 3 pag. 112; 128 - 2 pag. 25; 129 - 3 pag. 60; 130 - 4 pag. 68; 131 - 2 pag. 70,71; 132 - 1 pag. 71; 133 - b pag. 67; 134 - a pag. 66; 135 - c pag. 73; 136 - c pag. 79; 137 - 3 pag. 68; 138 - 6 pag. 71; 139 - b pag. 72; 140 - a pag. 70; 141 - 3 pag. 49; 142 - 2 pag. 84; 143 - 2 pag. 135; 144 - 3 pag. 87; 145 - 1 pag. 49; 146 - 2 pag. 100; 147 - 2 pag. 109,110; 148 - 3 pag. 112; 149 - 3 pag. 64; 150 - 1 pag. 100; 151 - 2 pag. 100; 152 - 3 pag. 110; 153 - b pag. 130; 154 - b pag. 131; 155 - 2 pag. 130; 156 - 1 pag. 135; 157 - 3 pag. 133; 158 - 1 pag. 130; 159 - 2; 160 - 3 pag. 136; 161 - 1 pag. 135; 162 - 1 pag. 135; 163 - 1 pag. 141; 164 - 1 pag. 144; 165 - 3 pag. 139; 166 - 2 pag. 147; 167 - 3 pag. 165.

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOPATOLOGIE An3 Sem1 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

PSIHOPATOLOGIE An3 Sem1 2007/2008

1- 1, pag.9, 2-1+3, pag.9, 3- 1+2+3 pag.10, 4- 1+3 pag.10, 5-1 pag.10, 6-1+2+3 pag.15, 7-2+4 pag.15, 8-1+2+3 pag.16, 9-1 pag.19, 10-2+4 pag.20, 11-1+3 pag.21, 12-1+2+3+4 pag.22, 13-2+4 pag.24, 14-1+2+3+4 pag.26, 15-1+3 pag.27, 16-1+2+3 pag.43, 17-1+2+3 pag.43, 18-1+2+3 pag.45, 19-2+4 pag.46, 20-1+3 pag.47, 21-1+2+3+4 pag.50, 22-1+2+3 pag. 51, 23-2+3+4 pag.53, 24-1+2+3 pag.53, 25-1+2+3 pag.53, 26-2+3+4 pag. 55, 27-1+2 pag.54, 28-1+2 pag. 57, 29-1+3 pag.58, 30-1+2+3 pag.59, 31-2+4 pag.61, 32-4 pag.65, 33-1+2+3+4 pag.72, 34-1+2+3 pag.61, 35-1+2+3 pag.61, 36-1+2+34 pag.61, 37-1+3 pag.62, 38-1+3 pag. 63, 39-1+2+3+4 pag.64, 40-1+2+3 pag.64,41-1+2+3 pag.65, 42-1+2+3 pag.68, 43-1 pag.69, 44-1+2+3 pag.70, 45-1+2 pag.71, 46-1+2+3 pag.85, 47-1+3 pag.72, 48-1 pag.75, 49-1+2+3+4 pag. 76, 50-1 pag.81, 51-1+3 pag.85, 52-1+2+3+4 pag.86, 53-1+2+3+4 pag.92, 54-1+2+3+4 pag.93, 55-1 pag.94, 56-1+3+4 pag.94, 57-1+2+3 pag.97, 58-1+2+3+4 pag.98, 59-1 pag.99, 60-?, 61-1 pag.105, 62-1+2+3+4 pag.106, 63-1+2+3 pag.107, 64-1+3 pag.118, 65-1+2+3 pag.117, 66-1+2+3+4 pag.120, 67-1+2+3+4 pag.143, 68-1 pag.152, 69-1 pag.153, 70-1+3 pag.157, 71-1+2+3+4 pag.158, 72-1 pag.158, 73-2+4 pag.159,74-1+2+3 pag.160, 75-1+2+3+4 pag.161, 76-1+2+3 pag.161, 77-1 pag.162, 78-2+4 pag.162, 79-1+2+3+4 pag.162, 80-1+2+3+4 pag.163, 81-1+2+3 pag.164, 82-1 pag.164,83-1+2+3 pag165, 84-1+2+3+4 pag.168, 85-1+2+3+4 pag.171 86-1+2+3 pag.176, 87-1+2+3+4 pag.92, 88-?, 89-1 pag.292, 90-1+3+4 pag.282, 91-1+2+3+4 pag.215, 92-1+2+3+4 pag.256, 93-1+2+3 pag.187, 94-1+2+3 pag.193, 95-1+2+3 pag.196, 96-1+3 pag.199, 97-1+2+3+4 pag201, 98-1+3 pag.206, 99-1+2+3+4 pag.214, 100-1+2+3+4 pag.233

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Pedagogie AN II - sem I Psihologie 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Pedagogie AN II - sem I Psihologie 2007/2008
t/f
1b,2a,3b,4a,5a,6b,7b,8a
9b,10a,11a,12a,13b,14b,15a,16a,17b
18a,19a,20a,21b,22b,23a,24a
25b,26a,27b,28a,29a,30b,31b
32b,33b,34b,35b,36a,37b,38b,39a
40a,41b,42a,43b,44a,45b,46a,47a,48b,49b
50a,51a,52a,53a,54b,55b,56a,57a
58a,59a,60a,61b,62b,63b,64b,65a
66a,67a,68a,69a,70a

mc
1c,2c,3c,4c,5c
6c,7c,8c,9c,10c,11c
12a,13c,14c,15c
17a,18a,19b,20a
21b,22b,23d,24a,25b,26c,27b,28e
29a,30a,31d,32c,33a
34e,35d,36a,37a,38d
39e,40d,41d,42d,43b
44b,45b,46d,47c,48a
49bcd,50c,51c,52b,53a
54c,55a,56a,57a,58a
59d,60b,61d,62c,63c
64a,65a,66b,67b,68b
69b,70c,71c,72c,73a
74c,75d,76b,77b,
78d,79b,80d,81b,82a
83c,84b,85b,86d,87a
88c,89c,90c,91c,92b
93a,94d,95b,96e

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Psihologia Varstelor An II-sem I Psihologie 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Psihologia Varstelor An II-sem I Psihologie 2007/2008

PSIHOLOGIA VARSTELOR

1) b) fals *
2) a) adevarat *
3) a) adevarat *
4) a) adevarat *
5) b) fals *
6) a) adevarat *
7). a) adevarat *
b) fals
.a) adevarat *
9. a) adevarat *
10. a) Adevarat *
11. a) Adevarat *
12. a) adevarat *
13. b)fals *
14. b)fals *
15. a) adevarat *
16. b) fals *
17. b)fals *
18. b) fals *
19. a)adevarat *
20. a) adevarat *
21. Aparenţa fizică este un criteriu al maturizării
a) adevarat *
b) fals

22.
a) adevarat
b) fals *

23.
a) adevarat
b) fals *

24.
a) adevarat
b) fals *

25.
a) adevarat *
b) fals

26.b) fals *

27. a) adevarat
b) fals *

28. a) adevarat
b) fals *

29. a) adevarat
b) fals *

30.a) adevarat
b) fals *

31. a) adevarat *
b) fals

32. a) adevarat *
b) fals

33.a) adevarat *
b) fals
34. a) adevarat
b) fals *

35.
a) adevarat *
b) fals

36.
a) adevarat
b) fals *

37. In teoria lui E. Erikson perioada tinereţii corespunde alegerii între
intimitate şi izolare
a) adevarat *
b) fals

38.
a) adevarat
b) fals *

39.
a) adevarat *
b) fals

40. a) adevarat *
b) fals

41.
a) adevarat *
b) fals

42.
a) adevarat *
b) fals

43. Stadiile dezvoltarii morale ale lui Piaget încep cu vârsta de 3 ani
a) adevarat
b) fals *


Intrebari cu raspunsuri multiple


1.a) structurile inconştientului
b) evenimente observabile *
c) stimuli şi răspunsuri comportamentale *


2.
a) John B. Watson *
b) Clark Hull *
c) Burrhus Frederic Skinner *
d) J.Piaget

3.
a) întărirea *
b) modelarea *
c) manipularea indiciilor situaţionale *
d) identificarea

4. J.Piaget descrie funcţionarea inteligenţei prin urmatorii termeni preluati
din biologie:
a) asimilare *
b) acomodare *
c) adaptare *
d) crestere
e) dezvoltare
f) maturare

5.Piaget prezintă dezvoltarea din perspectiva stadialităţii genetice. Stadiul în
această perspectiva presupune :
a) ordinea diferitelor achiziţii este neschimbată; *
b) există o structură proprie a stadiului şi nu doar o juxtapunere de
proprietăţi ; *
c) această structură reconverteşte achiziţiile anterioare care nu dispar ci se manifestă în altă formă (în situaţii regresive pot reapărea ) ; *
d) fiecare stadiu conţine un moment de pregătire şi unul de stabilitate ; *
e) fiecare stadiu conţine germenii trecerii la următorul ; *
f) atât stadialitatea genetică cât şi cea dinamică sunt subdivizate în
substadii (abordarea pe vârste). *
6. Stadiile dezvoltării conform teoriei lui J. Piaget sunt :
a) Stadiul senzorio-motor : de la naştere la 2 ani ; *
b) Stadiul preoperator : de la 2 la 7/8 ani ; *
c) Stadiul operaţiilor concrete : de la 7/8 ani la 11/12 ani ; *
d) Stadiul operaţiilor formale : de la 11/12 ani la 15/16 ani. *
e) Stadiul operatiilor post- formale dupa 16 ani

7. Care sunt principalele teorii psihanalitice ce au oferit un cadru explicativ
pentru teoria dezvoltarii umane?
A. teoria dezvoltarii psihosociale - Erick Erikson *
B. teoria dezvoltarii psihosexuale – Sigmund Freud *
C. teoria cognitiv costructivista – J.Piajet

8. Care sunt princiipiile care ghideaza in psihanaliza intreaga dezvoltare a
psihicului uman?
A. principiul identificarii
B. principiul placerii *
C. principiul realitatii *

9. Care sunt principalele instante descrise de psihanaliza clasica?
A. inconstientul *
B. constientul *
C. preconstientul *
D. subconstientul *

10. Care sunt etapele dezvoltarii psihosexuale?
A. falica *
B. orala *
C. anala *
D. latenta *
E. genitala *
F. fixatia
G. regresia

11. Care sunt etapele descrise de teoria dezvoltarii psihosociale?
A. incredere versus pierderea increderii *
B. autonomie versus indoiala *
C. initiativa versus sentimentul de vina *
D. a produce versus sentimental de inferioritate *
E. construirea identitatii versus confuzia rolourilor *
F. intimitate versus izolare *
G. reproducere versus autoconstructie *
H. integritate versus disperare *

12. Care sunt factorii care impieteaza asupra dezvoltarii intrauterine?
A. genetici *
B. teratogeni *

13. Care este termenul prin care se exprima faptul ca dezvoltarea motricitatii
este legata de celelalte progrese in dezvoltarea intelectuala si socioafectiva?

- psihomotricitate *

14. Care sunt legile dezvoltarii descrise de Gesell?
a) legea dezvoltarii cefalo-codale *
b) legea dezvoltarii proximo-distale *
c) evolutia tonusului si a posturii *
d) variatia curbei de dezvoltare

15. Care sunt etapele dezvoltarii atasamentului conform teoriei lui J.
Bowlby?
A. preatasamentul *
B. atasamentul de actiune *
C. atasamantul delimitat *
D. formarea de relatii reciproce *

16. Imitatia amanata este:
A. o prefigurare a reprezentarii fara ca aceasta sa fie prezenta in gandire; *
B. proces care incepe in abseta modelului si prefigureaza reprezentarea propriu-zisa *

17. Conceptul folosit in teoria lui J. Piaget pentru a descrie o stare prin care
prorpiile placeri si dorinte ale copilului sunt suverane si lipsa intelegerii
faprului ca ceilalti traiesc sentimente diferite si gandesc diferit, dificultatea
de a corela punctul sau de vedere cu al altora este cel de:
1 egocentrism *
2 imagine mintala
3 evocare verbala

18. Egocentrismul gandirii copilului poate fi in perioada de pana la 6/7 ani:
A. logic *
B. ontologic *
C. patologic

19. Egocentrismul copilului se manifesta prin:
A. artificialismul gandirii *
B. sincretismul gandirii *
C. realism *
D. animism *

20. Reversibilitatea este achizitionata:
A. prin inversiune *
B. prin reciprocitate *

21. Operatiile logico-matematice care devin posibile in urma achizitiei
reversibilitatii sunt :
A. clasificarea *
B. serierea *
C. conceptualizarea numarului *

22. Pentru insusirea limbii romane metoda de invatare a scris-cititului
trebuie sa fie:
A. analitica *
B. sintetica *
C. fonetica *

23. Dezvoltarea gandirii copilului de la 6 la 12 ani este caracterizata printre
altele de:
A. decentrare socio-afectiva *
B. decentrare intelectuala *

24. Tipurile de conduita caracteristice perioadei adolescentei descrise de J.Rousselet sunt:
A. conduita suportului
B. conduita revoltei *
C. conduita inchiderii in sine *
D. conduita exaltarii *
E. conduita afirmarii *

25. Etapele socializarii in perioada adolescentei dupa G.Lefrancois sunt:
A. etapa dependentei *
B. etapa conflictului *
C. etapa relativei independente *
D. etapa maturizarii afectiv –emotionale

26. Imaginea de sine este structurata de:
A. imaginea eului fizic *
B. intarirea pozitiva a comportamentului
C. imaginea eului psihic si psihosocial *

27. Perioada adulta dominata de tinerete dupa R. W. White este caracterizata
de urmatoarele directii de dezvoltare:
A. stabilirea identitatii eului *
B. independenta relatiilor personale *
C. cresterea intereselor/preocuparilor *
D. umanizarea valorilor *

28. Operatiile postformale includ urmatoarele tipuri de rationamente:
A. gandirea pozitiva
B. gandirea relativista *
C. gandirea dualista *
D. gandirea sistematica *

29. Teoria asupra dezvoltarii in perioada adulta a lui Daniel Levinson arata
ca:
A. exista o criza in dezvoltarea adultului in intervalul de la 28 la 30 de ani *
B. exista un conflict intre asimilarea scopurilor varstei adulte si ramasitele scopurilor adolescentei *
C. suportul in rezolvarea crizei de la 30 de ani este nevoia de independenta *
D. planul de viata si atingerea obiectivelor asigura motivatia implinirii
“visului” individual ca proiectie despre viitor. *

30. Criteriile de maturitate ale personalitatii dupa Allport sunt:
A. extensiunea simtului eului *
B. raportarea calda a eului la ceilalti *
C. securitatea emotionala *
D. perceptia realista *
E. obiectivarea eului *
F. filosofia unificatoare a vietii *

31. Mecanismele de aparare sanatoase caracteristice adultului, propuse de
G.E. Vaillant sunt:
A. altruismul *
B. sublimarea *
C. umorul *
D. reprimarea *
E. rationalizarea

32. Lloyd Saxton descrie mai multe componente ale functionalitatii rolurilor
in relatia de cuplu care sunt determinante pentru stabilitatea cuplului:
A. congruenta perceptiei rolurilor *
B. disponibilitatea afectiva
C. reciprocitatea performantei de rol *
D. echivalenta performantei de rol. *

33. Stadiile confruntarii cu idea mortii identificate de E. Kubler- Ross sunt:
A. negarea *
B. izolarea *
C. furia *
D. targuiala *
E. depresia *
F. amplificarea
G. acceptarea *

34. Între principiile cele mai importante care ghidează în psihanaliză
întreaga funcţionare a psihicului uman sunt:
a) principiul realităţii *
b) principiul plăcerii *

35.Organizarea dinamică a personalităţii în psihanaliză presupune
mecanisme de funcţionare şi relaţii între instanţele ce o compun relaţii ce se
referă la dinamica pulsiunilor, dinamica exteriorizării pulsiunilor în
conştient. Aceste mecanisme sunt:
a) catarsisul *
b) sublimarea, *
c) simbolizarea, *
d) refularea *
e) cenzura *
f) generalizarea
g) compensarea

36. Instanţele personalităţii în psihanaliză sunt:
a) inconştientul *
b) subconştientul *
c) preconştientul *
d) conştientul *

37. Dezvoltarea concepută de Freud presupune urmatoarele etape:
a) etapa orală *
b) etapa anală *
c) etapa falică *
d) etapa libidinala
e) etapa de latenţă *
f) etapa genitală *

38. Asezati in ordine cronologica de la nastere pana la batranete succesiunea
stadiilor vieţii propuse de Erikson:
a) construirea încrederii versus pierderea încrederii *
b) a produce /aconstrui lucruri versus sentimentul de inferioritate *
c) construirea identităţii versus confuzia la nivelul asumării rolurilor *
d) integritate versus disperare *
e) autonomie versus îndoială *
f) iniţiativă versus sentimentul de vină *
g) intimitate versus izolare *
h) reproducere versus autoconstrucţie *

a,e,f,b,c,g,h,d

39. Factorii ce afectează dezvoltarea prenatală:
a) genetici *
b) teratogeni *

40. Nevoile fizice ale copilului în primii ani de viaţă sunt:
a) hrănirea adecvată pentru a asigura nevoile nutriţionale *
b) protejarea împotriva factorilor teratogeni ( supraîncălzire sau frig în
viaţa precoce, sau a altor agenţi fizici sau chimici ) *
c) prevenirea bolilor prin asigurarea condiţiilor de locuit, prin
supravegherea stării de sănătate, prin imunizări. *

41. Nevoile emoţionale şi sociale ale copilului sunt:
a) Să crească într-o familie unită, sub supravegherea strictă a adulţilor care au ca grijă principală binele acestuia. *
b) Să se impună limite rezonabile ale comportamentului copilului, care să-l ajute să-şi stimuleze dezvoltarea autocontrolului. *
c) Să i se asigure o stare de sănătate bună, iar în cazul copiilor bolnavi, mai ales faţă de cei cu boli cronice sau cei cu nevoi speciale, părinţii să aibă o atitudine echilibrată, pentru a asigura nevoile emoţionale deosebite ale acestora. *
d) Să se cultive sentimentul de respect pentru propria viaţă şi viaţa
celorlalţi *

42. Nevoile pentru dezvoltarea intelectuală corespunzătoare a copilului sunt:
a) Crearea de facilităţi educaţionale, adaptate nevoilor copilului *
b) Stimularea dezvoltării intelectuale se începe în perioada de sugar şi se face, de regulă, de către părinţi, în special de către mamă *

43. Perioada de la 1 la 3 ani din perspectiva piagetiana este caracterizată de :
a) stadiul senzorio-motor *
b) debutul stadiului preoperaţional *
c) incheierea stadiului operational

44. La sfârşitul primului an de viaţă dezvoltarea inteligenţei conform teoriei lui Piaget parcurge substadiile 5 şi 6 ale dezvolttării senzorio-motorii iar acestea cuprind:
a) Conduita sforii *
b) Conduita suportului *
c) Reacţiile circulare terţiare *
d) Conduita bastonului *
e) Conduita exaltarii

45. Conform teoriei lui Piaget, noţiunea de obiect
a) este înnăscută
b) se formează *
c) acest teoretician nu are o pozitie in acest sens

46. H. Wallon arată că perioada 1 - 3 ani este definitorie pentru dezvoltarea
personalităţii . Cele două stadii descrise de Wallon sunt :
a)centripeta *
b)egocentrica
c)centriufuga *
d)simbolica

47.In teoria piagetiana a dezvoltarii egocentrismul ontologic se manifestă
prin urmatoarele caracteristici ale gandirii:
a) animismul
b) artificialism *
c) realismul *
d) gandirea magica *

48.Care este perioada cand au loc urmatoarele transformari: se face trecerea de la emoţii la sentimente ca stări afective stabile şi generalizate ;se conturează mai clar unele sentimente morale (ruşinea, mulţumirea, prietenia şi dragostea) iar conduita negativistă intră într-un proces de involuţie si devine evidentă adâncirea şi nuanţarea trăirilor afective.
a) prescolaritate *
b)anteprescolaritate
c)scolaritate mare

49. Cercetătorii subliniază faptul că dezvoltarea gandirii adultului se situează pe un nou nivel care a primit diferite denumiri:
a) postformal *
b) multiliniar *
c) pragmatic *
d) metacognitiv *
e) stadiul dialectic *
f) empatic
g) de intelepciune

50. Învăţarea transformativă prin reflecţie critică implică:
a) a fi mai reflexiv şi mai critic *
b) a fi mai deschis la perspectiva celorlalţi *
c) a fi mai puţin defensiv *
d) a fi mai deschis la ideile noi *

51. Invăţarea are noi funcţii în perioada adultă, aşa cum afirma
Bogdan Suchodolscki si anume:
a)necesitate socială *
b)mijloc de învingere a alienării *
c)mijloc de comunicare
d)mijloc de restructurare

52. La sfârşitul primului an de viaţă gândirea copilului este dominată în totalitate de
a)acţiunea concretă cu obiectele *
b)operatii logico matematice
c)animism
d)realism

53. Dezvoltarea mişcărilor poate fi apreciată pe cateva mari direcţii :
a) supleţe, *
b) echilibru *
c) calitatea mişcărilor *
d) viteza de reactie

54. Adaptarea copilului la real şi traducerea realului prin percepţii şi
reprezentări a fost urmărită în evoluţia desenului copiilor de la 2 la 8/10 ani,
clasic pentru acest tip de studiu fiind G.H. Luquet (1927). Care sunt stadiile
pe care el le descrie:
a) stadiul mâzgălelii *
b) stadiul realismului fortuit, *
c) stadiului realismului nereuşit *
d) stadiul realismului intelectual *
e) stadiul realismului vizual *
f) stadiul realismului izbutit

55. Funcţia semiotică dă naştere la două tipuri de instrumente:
a)simbolurile *
b)semnele *
c)grafemele
d) fonemele

56. De la 7/8 la 10 /11 ani gândirea copilului trece în :
a) stadiul operaţiilor concrete *
b) stadiul preoperator
c) stadiul operatiilor formale

57. Pentru formarea abilităţilor de scris- citit sunt parcurse în şcoală etapele:
a)pregatitoare
b)abecedară *
c)postabecedară *
d)preabecedară *

58.Identitatea de sine în perioada adolescenţei se poate contura în trei maniere: pozitivă, negativă şi incertă respectiv - criza de identitate, criteriul fiind autopercepţia, felul în care se percep tinerii în raport cu:
a)societatea *
b)mediul familial *
c)grupul de prieteni *
d)sine

59. Imaginea de sine comportă urmatoarele dimensiuni :
a) percepţia şi aprecierea subiectului asupra sa la un anumit moment *
b) felul în care subiectul ar dori să fie sau să pară că este *
c) felul în care subiectul consideră că este apreciat de ceilalţi *

60. Educaţia sexuală se adresează componentelor psihologice (cognitivă, emoţională şi comportamentală) sociale, biologice şi spirituale. Acest tip de educaţie se focalizează pe obiective fundamentale care sunt:
a)formarea de convingeri, valori şi atitudini despre sine şi ceilalţi, *
b)dezvoltarea deprinderilor de relaţionare interpersonală, *
c)dezvoltarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi *
d)informarea *

61. Analiza mediului şcolar arată că principalele dificultăţi întâmpinate de elevi în primul an de şcoală pot fi clasificate astfel:
a) dificultăţi afective *
b) dificultăţi cognitive *
c) dificultăţi de organizarea motivelor pentru atingerea unei acţiuni *
d) dificultăţi de relaţionare cu adulţii şi grupul de copii de aceeaşi vârstă şi de vârste mai mari *

62.Comparând învăţarea la adulţi cu învăţarea la adolescenţi U. Şchiopu şi E.Verza (1997) arată că faţă de perioada anterioară învăţarea câştigă în perioada adultă:
a) coeziune, capacitate de îmbinare a formelor de analiză concret/abstract *
b) extragerea ideilor esenţiale, sesizarea mai rapidă a semnificativului *
c) critica pragmatică a noului *
d) atitudine clară de refuz a neclarităţilor, nevoia de precizie *
e) evaluarea independentă a surselor de informare *
f) cerinţă de aplicare şi practică *
g) necesitatea de a completa informaţia cu deprinderile, tehnicile,
procedeele necesare domeniului

63.Dezvoltarea personalităţii copilului după H. Wallon în perioada 3 - 6 ani corespunde stadiului personalismului. În cursul acestei perioade se pot distinge mai multe subtadii :
a) perioada de opoziţie *
b) perioada de tranzitie
c) perioada de graţie *
d) perioada de imitaţie *
e) perioada de identificare

64.Boli infecţioase ale mamei pe perioada sarcinii cu efecte asupra copilului
a) variola *
b) oreion *
c) rubeola *
d) sifilis *
e) tuberculoză *
f) toxoplasmoză *
g) malaria *
h) SIDA *

65. Alţi factori ce pot influenţa dezvoltarea intrauterină a copilului sunt
factori ce ţin de starea şi condiţia mamei , anume:
a) nutriţia *
b) stresul emoţional *
c) vârsta *
d) paritatea *
e) statut marital

66. Adolescentul se confruntă cu o serie de nevoi sau nevoile descrise în
perioadele anterioare cunosc o prefacere semnificativă, aceste nevoi sunt:
a) nevoia de a şti, *
b) de a fi afectuos, *
c) de apartenenţă la grup, *
d) de independenţă, *
e) nevoia modelelor *

67. Jocul simbolic este o caracteristica a copilului de la :
a) 2 la 3 ani *
b) 5 la 6 ani *
c) 10 la 12 ani

68. Gândirea egocentrică este o gândire :
a) prelogică *
b) intuitivă *
c) preconceptuală *
d) euristica
e) bazata pe combinatorica

69. Declinul gândirii egocentrice prin decentrare are loc când raţionamentul
copilului se modifică şi se observă o diminuare a răspunsurilor egocentrice
cu o acomodare mai puternică la realitatea exterioară obiectivă, către vârsta
de:
a) 5 – 6 ani *
b) 8 – 10 ani
c) 10 - 12 ani

70. Cititi cu atentie caracteristicile din tabel si alegeti varsta la care se incep
sa se manifeste :
Merge; urcă
scările
Construieste un
turn din două
4-5 cuvinte,
limbaj sub
Controlul
parţial al
ajutându-se de
mâini
cuburi; încearcă să
întoarcă paginile
unei cărţi;
introduce corect
cuburile mici în
cele mari
formă de
jargon.
sfincterelor;
arată când
doreşte un
obiect

a) Un an
b) 9 luni
c) De la 5 luni
d) 15 luni *

71. Cititi cu atentie caracteristicile din tabel si alegeti varsta la care se incep
sa se manifeste :
Sare pe ambele
picioare,
încearcă să se
ţină intr-un
picior, ţine
corect creionul,
merge pe
bicicletă, urcă
şi coboară o
scară alternând
picioarele
Realizază un turn
şi pod din cuburi
Desenează şi
explică ce a
desenat, copiază
cercul.
Descrie ce
fac animalele
sau oamenii
din imagini,
răspunde la
întrebări.
Utilizează
prepoziţii,
apare “de
ce“-ul.
Se joacă în
grup
cooperând
Stie sa-şi
spună sexul ,
se îmbracă şi
mănâncă
singur.

a)un an
b)11 luni
c)36 de luni *
d)un an si jumatate

72. În evoluţia limbajului la copil pot fi evidenţiate mai multe stadii. După M. Zlate ( 1993, pag 69) identificăm următoarele stadii:
a) Stadiul cuvântului-frază *
b) Stadiul prefrazei *
c) Stadiul “frazei gramaticale“ *
d) Stadiul structurii sintactice *
e) Stadiul “diferenţierii formelor gramaticale“ *
f) Stadiul propozitiei

73. În jurul vârstei de 2 ani in conduita verbală distingem 2 etape
interogative cu influenţe asupra structurării gândirii, dupa Rose Vincent, ele
sunt caracterizate de intrebarile :
a) ce e asta ? *
b)cum e asta ?
c)la ce foloseste asta ?
d)de ce ? *

74.Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raţionamentului copilului
care sunt:
a) Sincretismul *
b) Transducţia *
c) Transparenta
d) Compelementaritatea

75. Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raţionamentului
copilului :
a) sincretismul *
b) transducţia *
c) inductia

76. “realismul“ gândirii copilului se referă la
a) materializarea elementelor de factură spirituală datorată nediferenţierii între fizic şi psihic *
b) achizitia reversibilitatii
c) incapacitatea de idealizare

77. « artificialismul » gandirii copilului constă în faptul că :
a) posibilul şi imposibilul se suprapun *
b)personajele fantastice pot interveni în viaţa reala *
c)copilul nu are sentimente autentice ci construite prin imitatie

78. Cititi cu atentie paragraful si identificati carei perspective teoretice
asupra moralitatii si autocontrolului ii este proprie :
(...)comportamentul conform cu normele sociale creşte pentru că adulţii îl respectă cu întărire pozitivă sub formă de aprobare, afecţiune şi alte recompense în timp ce un comportament care încalcă standardele este pedepsit prin reprobare, pierdere de privilegii şi alte consecinţe care fac ca acest comportament să se manifeste mai puţin în viitor. Adeptii acestei perspective consideră întărirea pozitivă ca fiind de departe cel mai eficient mijloc de promovare a unui comportament dezirabil social comparativ cu
pedeapsa.

a) teoriile invatarii sociale
b) behavioriste - psihanalitice *
c) psihanalitice -behavioristice
d) cognitiviste

79. Comportarea morală este văzută de behavioristi ca însuşită prin
mecanisme de :
a) învăţare *
b) întărire *
c) modelare *
d) reprimare
80. Moralitatea heteronomă descrisa de J. Piaget se caracterizeaza prin :
a)Regulile sunt exterioare, implică completă acceptare a prescripţiilor
adultului. *
b)Regulile sunt inflexibile *
c)Regulile sunt văzute ca fiind consecinţa înţelegerilor reciproce, consimţite.
d)Dreptatea este arbitrată de comun acord

81. Moralitatea autonomă descrisa de J. Piaget se caracterizeaza prin
a)Judecata morală coincide cu decizia adultului
b)Bazată pe cooperare, recunoaştere mutuală a egalităţii între indivizii autonomi *
c)Caracterizată de atitudini moral raţionale *

82. Climatul familial (cf. Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, 1991) poate fi analizat după mai mulţi indicatori cei mi importanţi fiind următorii:
a)Modul de raportare interpersonal al părinţilor ( nivelul de apropiere şi înţelegere, acordul sau dezacordul în legătură cu diferite probleme); *
b)Ansamblul de atitudini ale membrilor familiei în raport cu diferite norme şi valori sociale; *
c)Gradul de coeziune al membrilor grupului familial; *
d)Modul în care este perceput şi considerat copilul; *
e))Starea materiala si statutul familial;
f)Modul de manifestare a autorităţii părinteşti (unitar sau diferenţiat); *


Intrebari cu raspuns prin completare
1. …perioade critice…………………
2. Alcoolul generează un grup de anormalităţi incluse în ceea ce s-a numit
(dupa Jones ,1973)…sindrom alcoolic fetal ……………………….

3. Perioada tinereţii corespunde dupa E.Erikson alegerii între …intimitate si izolare…………..

4. Perioada de viaţă adultă corespunde dupa E.Erikson alegerii între …reproducere si autoconstructie………………….

5. Perioada bătrâneţii dupa E.Erikson este caracterizată de criza generată de
pendularea între…integritate si disperare……………………..

6. Perioada de la 3 ani la 6 ani corespunde dupa E.Erikson crizei relative la doi determinanţi opoziţi şi anume:…initiativa versus sentimentul de vina……………………………
7. …zona de dezvoltare proximala……………………………
8. …ereditari……
9.…permanent…….
10. Indicele recunoaşterii permanenţei obiectului este …cautare activa………………..
11. ....reversibilitate....................................
12. …fonetica…………….
13. …analitico-sintetica………………………….
14. ..lateralizare................................

15. …vis………..

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Psihologie Sociala An II-sem I Psihologie 2007/2008

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Psihologie Sociala An II-sem I Psihologie 2007/2008

PSIHOLOGIE SOCIALĂ

I. Adevărat sau Fals

1. Termenii de psihosociologie şi psihologie socială sunt folosiţi pentru a desemna acelaşi domeniu de cunoaştere. A *

2. Psihologia socială este un „apendice” al psihologiei generale. F*

3. Debutul psihologiei sociale ca ştiinţă se leagă de numele lui W.Wundt şi de constituirea, de către el, a primului laborator de psihologie experimentală. F *

4. Cartea lui G. Le Bon, Psihologia mulţimilor, este scrisă în ceea ce s-a numit perioada clasică în psihologia socială. F *

5. Primul gânditor de la noi care susţinut un curs de psihologie socială a fost M.Ralea. A *

6. În cazul teoriei comparării sociale, oricine dintre cei din jur poate folosi ca etalon F *

7. Self concept ( conceptul de sine ) – reprezintă totalitatea informaţiilor, atitudinilor şi credinţelor pe care le are o persoană despre sine. A *

8. Cunoaşterea de sine este dată de feedbackul pe care îl primim de la cei din jur cu privire la la propria noastră persoană, este aserţiunea principală a teoriei atribuirii. F *

9. În sens restrâns percepţia socială reprezintă studiul modului în care ne formăm impresii despre ceilalţi şi elaborăm raţionamente privitoare la ei. A *

10. Nu există disonanţă între cunoaşterea faptului că fumatul este dăunător sănătăţii şi plăcerea pe care o resimte fumătorul. F *

11. Conceptul de sine şi stima de sine sunt concepte ce designează aceeaşi realitate. F *

12. Părintele teoriei atribuirii este Fritz Heider. A *

13.Atribuire internă şi atribuire dispoziţională înseamnă acelaşi lucru. A *

14. Disonanţa este o stare psihologică plăcută resimţită de indivizi în
momentul în care două cogniţii ale noastre în privinţa aceluiaşi obiect se află în conflict. F *

15. Părintele teoriei disonanţei cognitive este Leon Festinger. A *

16.Relaţiile interpersonale designează uniunea psihică bazată pe o legătură inversă sau feed – back dezvoltat şi implicând minimum două persoane. A *

17. Inventatorul sociometriei este J.L.Moreno. A *

18. Chestionarul sociometric este un chestionar de date factuale F *

19. Comportamentul antisocial este acelaşi lucru cu agresivitatea F *

20.Teza Universităţii Yale este aceea că frustrarea generează agresivitate A *

21. Comportamentul prosocial este, conform teoriei învăţării sociale, un comportament înnăscut. F *

22. Efectul de martor arată că, cu cât mai mulţi martori există la un
eveniment cu atât mai puţin probabil este să intervină cineva. A *

23. Statutul şi rolul sunt două noţiuni corelative A *

24. Statutul şi rolul sunt două noţiuni interşanjabile F *

25. Dacă A consideră că B acţionează într-un anumit fel datorită
circumstanţelor în care este plasat, atunci A face o atribuire dispoziţională. F *

26. Cartea lui Serge Moscovici, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei se intitulează astfel deoarece orice societate trebuie să aibe pasiuni puternice şi simboluri eficiente pentru a supravieţui. A *

27. Moscovici consideră că nu există un punct de vedere propriu psihologiei sociale. F *

28. În teoria atribuirii principiul covariaţiei postulează că efectul este produs de factorul în funcţie de care variază. A *

29. Pentru F. Heider, atribuirea este “procesul prin care omul intuieşte realitatea, o poate prezice şi stăpâni” A *

30. În experimentele conduse de Jones şi Davis s-a observat că o conduită care se abate de la exigenţele unui rol determinat într-o situaţie dată nu furnizează mai multe informaţii decât una care corespunde exigenţelor rolului. F *

31. Conflictul între rolul de mamă şi cel de soţie este un conflict intrarol. F *

32. Conflictul generat de prescripţii incompatibile ale rolului de şef este un tip de conflict intrarol A *

33. Rivalitatea este un tip de relaţie interpersonală. A *

34. Eroarea fundamentală de atribuire a fost descoperită de către Fritz Heider. F *


Multiple choice


35. Psihologia socială examinează şi explică modul cum gândirea,
sentimentele şi conduitele indivizilor sunt ………. de prezenţa actuală, imaginată sau implicită a altora.
a) augumentate
b) potenţate
c) influenţate *
d) inferate

36. Conceptul de rol emergent descrie …………a comportamentului nostru
a.regularitatea reală *
b.modalitatea ideală
c. percepţia celorlalţi asupra

37. Self concept ( conceptul de sine ) – reprezintă totalitatea ..............,
atitudinilor şi credinţelor pe care le are o persoană despre sine.
a.trebuinţelor
b.sentimentelor
c.informaţiilor *

38. Teoria autopercepţiei consideră că ajungem să facem inferenţe
(deducţii)despre noi înşine pornind de la ..............propriului comportament
a. imitarea
b. observarea *
c. schimbarea

39.. Ceea ce numim perioada clasică în psihologia socială debutează cu două experimente importante : primul este experimentul lui M. Sherif privind ………..
a. obedienţa
b.efectul autocinetic *
c. .atribuirea

40. Conflictele existente în interiorul aceluiaşi rol se numesc conflicte…….
a. intrarol *
b.interrol
c.mixte41. Self concept ( conceptul de sine ) – reprezintă totalitatea informaţiilor, atitudinilor şi ....................pe care le are o persoană despre sine.
a. sentimentelor
b. afectelor
c. credinţelor *

42. Conform teoriei echilibrului, dacă doi prieteni, A şi B, sunt în dezacord cu privire la un aspect important, la o valoare fundamentală, atunci pentru a diminua disonanţa cognitivă, unul dintre ei va trebui să :
a. nu-i mai comunice celuilalt ideile sale
b. să-şi schimbe atitudinea *
c. să ajungă la un compromis

43. În experimentul privitor la acordul forţat, remuneraţia are rol de:
a. variabilă dependentă
b. variabilă independentă *
c. grup martor

44. În sens restrâns, relaţiile interpersonale designează
..........................bazată pe o legătură inversă sau feed – back dezvoltat şi implicând minimum două persoane.
a. interacţiunea
b. atracţia
c. uniunea psihică *

45. Ipoteza sociobiologiei presupune existenţa unei baze..................pentru altruism.
a. sociale
b. educaţionale
c. genetice *

46. Putem vorbi despre o eroare de atribuire atunci când observatorul ……………. în mod sistematic un proces corect de atribuire prin
subestimarea sau supraestimarea factorilor cauzali reali.
a. sesizează
b. distorsionează *
c. analizează

47. În privinţa..........................., teoria disonanţei cognitive afirmă că tocmai această caracteristică are rolul de a spori prestigiul funcţiilor sau poziţiilor sociale la care accede iniţiatul.
a. iniţierii severe *
b. acordului forţat
c. efectelor alegerii

48. Calcularea atracţiilor şi respingerilor pe care cineva le emite faţă de ceilalţi ne va da indicele …………………
a. statusului sociometric
b. expansivităţii sociale *
c. afinităţilor elective

49. Modelul schimbului social face o paralelă între relaţiile …………………..pe care le întreţin indivizii şi relaţiile interpersonale
a.economice *
b. socio- politice
c. intrafamiliale

50. Teza şcolii de la Yale este aceea că frustrarea generează
întotdeauna………..
a. depresie
b. durere
c. agresivitate *
d. evitare

51. Este meritul americanului Norman Triplett de a fi introdus psihologia socială pe calea experimentării, prin studiile din 1897 privind influenţa socială sub forma ...............
a. lenei sociale
b. efectului de martor
c. facilitării sociale *

52. Statutul şi rolul persoanei reprezintă două noţiuni ..................mult
utilizate în psihologia socială.
a. interşanjabile
b. antinomice
c. corelative *


53. Teoria atribuirii reprezintă o parte a ceea ce se numeşte
psihologie...................
a. umanistă
b. consonantistă
c. naivă *
d. experimentală

54. Majoritatea gesturilor de ajutorare a altor persoane nu reprezintă altceva decât satisfacerea nevoii de superioritate de ............,de a marca dependenţa celorlalţi de tine.
a. statut *
b. castă
c. grup

55. Eroarea fundamentală de atribuire este tendinţa de a supraestima, în explicarea comportamentului unei persoane factorii...... ..în defavoarea celor externi, situaţionali.
a. interni *
b. observabili
c. conjuncturali
d. dispoziţionali *

56. Psihologia socială studiază :
a. societatea, sub aspectul structurii şi funcţionării sale
b. individul, sub aspectul funcţionării sale psihologice
c. interacţiunea dintre psihologic şi social *
d. interacţiunea dintre individ şi societate. *

57. Gustav Le Bon este autorul cărţii :
a. Psihologia mulţimilor *
b. Legile imitaţiei
c. Psihologia socială experimentală

58. Oponentul gândirii lui Tarde este:
a. G. le Bon
b. E. Durkheim *
c. J.Piaget59. Statutul reprezintă ansamblul comportamentelor :
a. la care sunt îndreptăţit să mă aştept din partea altora *
b. la care ceilalţi sunt îndreptăţiţi să se aştepte din partea mea
c. la care ceilalţi nu s-ar aştepte, cunoscându-mă în viaţa de zi cu zi.

64. Rolul este:
a. sinonimul statutului
b. omonimul statutului
c. reversul statutului *
d. noţiune corelativă celei a statutului. *

65. Fritz Heider este :
a. autorul teoriei disonanţei cognitive
b. autorul teoriei disonanţei cognitiv-afective
c. autorul teoriei atribuirii *
d. autorul teoriei inferenţei corespondente

66. Trebuinţa de relaţionare cunoaşte următoarele aspecte:
a. trebuinţa de control *
b. trebuinţa de incluziune *
c. trebuinţa de afecţiune *
d. trebuinţele sexuale
e. trebuinţa de statut.

67. Următorii factori generează agresivitatea:
a. aglomeraţia *
b. fumul de ţigară *
c. timpul frumos
d. apatia
e. mirosurile neplăcute *
f. abulia

68. Două dintre condiţiile necesare pentru a defini un comportament ca prosocial sunt :
a. să existe libertatea alegerii *
b. comportamentul să fie retribuit
c. comportamentul să fie motivat extrinsec
d. să existe intenţia de a ajuta *
e. să existe un martor al comportamentului

69. Există disonanţă cognitivă atunci când :
a. doi indivizi sunt în conflict cu privire la acelaşi obiect
b. doi indivizi sunt în conflict cu privire la aceeaşi idee
c. există două sentimente ale nostre aflate în conflict
d. două cogniţii se află în conflict. *

70. Numim eroare fundamentală de atribuire :
a. tendinţa de a-i judeca pe toţi cei cu care venim în contact
b. tendinţa de a atribui cauzele succesului în interior şi pe cele ale
eşecului în exterior
c. tendinţa de a supraestima în explicarea comportamentului unei
persoane factorii interni, dispoziţionali, în defavoarea celor externi,
situaţionali. *
d. Tendinţa de a atribui propriul comportament unor cauze externe

71. Ce posibilităţi de a reduce disonanţa cunoaşteţi:
a. schimbarea atitudinii *
b. adăugarea de informaţii neconsistente
c. schimbarea percepţiei asupra comportamentului *
d. adăugarea de cogniţii consistente *
e. maximizarea posibilităţii de alegere
f. minimizarea importanţei conflictului *
g. minimizarea posibilităţii de alegere *

72. Relaţiile simpatetice se mai numesc şi :
a. socio – profesionale
b. funcţionale
c. comunicaţionale
d. preferenţiale *
e. cognitive

73. Teoria atribuirii operează cu următoarele concepte :
a. actor *
b. observator *
c. manipulare
d. influenţă
e. inferenţă *74. Comportamentul prosocial este :
a. comportamentul orientat către cei de aceeaşi etnie cu subiectul
b. comportamentul de ajutorare orientat numai către cei vârstnici.
c. comportamentul orientat către valorile sociale. *

75. Comportamentul prosocial este:
a. determinat exclusiv de către ereditate
b. determinat exclusiv de către mediu
c. parţial condiţionat de către ereditate, parţial condiţionat de către mediu. *

76. Nivelele de studiu al psihologiei sociale sunt :
a. grupurile mici, grupurile mari, societatea
b. persoana, relaţiile interpersonale, grupurile mici, grupurile mari *
c. persoana, relaţiile interetnice, grupurile mari.
d. persoana, relaţiile interpersonale, grupurile de muncă.

77. Contribuţia lui J.L. Moreno la psihologia socială a constat în elaborarea :
a. primelor experimente în psihologia socială
b. teoriei grupurilor
c. teoriei mulţimilor
d. teoriei sociometrice. *

78. Citatul „Punctul de vedere psihosocial există. El se traduce printr-o lectură ternară a faptelor şi a relaţiilor”aparţine lui:
a. S.Moscovici *
b. T.Herseni
c. Gustav LeBon

79. Rolul emergent descrie :
a. Regularitatea ideala comportamentului
b. Regularitatea reală a comportamentului *
c. Regularitatea dorită a comportamentului

80. Subprocesele de rol sunt :
a. Perceperea rolului *
b.Aşteptarea rolului
c. Înţelegerea rolului *
d. Acceptarea rolului *
e. Reprezentarea rolului
f. Înţelegerea rolului *
g. Interpretarea rolului *
h. Integrarea rolului.

81. Indicele statutului sociometric este dat de :
a. numărul alegerilor primite *
b. numărul alegerilor emise
c. numărul respingerilor emise
d. numărul respingerilor primite. *

82. Aserţiunea “Cunoaşterea de sine este dată de feedbackul pe care îl primim de la cei din jur cu privire la la propria noastră persoană” face parte din :
a. teoria comparăii sociale
b. teoria interiorizării rolurilor
c. teoria evaluării reflectate *
d. teoria autopercepţiei


II. Matching ( corespondenţă ).


83. Sunteţi invitaţi să potriviţi numele de autori cu perioadele cărora le
aparţin.
1. Gustave le Bon a. Perioada modernă
2. Solomon Asch b. Începuturile domeniului
3. Pantelimon Golu c. Perioada clasică

1- B
2- C
3- A

84. Realizaţi corespondenţa fiecărui autor cu contribuţia adusă de acesta în planul psihologiei sociale:
1. Norman Triplett a. A inventat sociometria
2. K.Lewin. b. A introdus psihologia
socială pe calea experimentării
3. J.L.Moreno. c. Înfiinţează Centrul de
Cercetări pentru Dinamica Grupurilor

1- B
2- C
3- A

85. Potriviţi sursele posibile de conflict cu nivelele la care apar
1. Surse de conflict la nivel individual a. Proliferarea rolurilor în
societatea contemporană
2. Surse de conflict la nivel interacţional b. Individul nu aderă
afectiv sau iedeologic la rolul său
3. Surse de conflict la nivel socio – cultural c. Competiţie pentru
asumarea simultană a aceluiaşi rol
1- B
2- C
3- A

86. Potriviţi enunţul cu teoria căreia îi aparţine
1. Teoria consideră că ajungem să facem inferenţe ( deducţii ) despre noi înşine, despre trăsăturile şi stările noastre interene ( care nu sunt
accesibile direct observaţiei) aşa cum facem şi în cazul celorlalţi –
observându-ne propriul comportament.
2. Teoria afirmă că dobândim informaţii despre noi înşine comparândune calităţile cu aceleaşi calităţi întâlnite la cei din jur.
3. Cunoaşterea de sine este dată de feedbackul pe care îl primim de la cei din jur cu privire la la propria noastră persoană.

a. Teoria autopercepţiei
b. Teoria evaluării reflectate
c. Teoria comparării sociale

1- A
2- C
3- B


87. Realizaţi corespondenţa dintre concepte şi definirea lor
1. Atribuire internă
2. Inferenţă
3. Actor
4. Observator
a. cel care se află în câmpul percepţiei noastre
b. cel care percepe
c. procedeu mental prin care individul ajunge la concluzia că dintre mai multe posibile cauze ale unui comportament, una anume este
răspunzătoare de producerea acestuia.
d. considerăm că individul a fost determinat din interior să realizeze un anumit comportament.

1- D
2- C
3- B
4- A

88. Realizaţi corespondenţa între concepte şi definirea lor:
1. Statut
2. Rol
3. Rol ideal
4. Rol emergent

a. Regularitatea reală a comportamentului
b. Modul în care ar trebui individul să se comporte conform
prescripţiilor
c. Totalitatea comportamentelor la care ceilalţi sun îndreptăţiţi s se
aştepte din partea noastră
d. Totalitatea comportamentelor la care suntem îndreptăţiţi să ne
aşteptăm din partea celorlalţi.

1- D
2- C
3- B
4- A

89. Realizaţi corespondenţa între următoarele tipuri de norme şi definiţia lor:
1. norma responsabilităţii sociale a. pretinde ca oamenii să-I
ajute pe cei care depind de ei
2. norma reciprocităţii b. arată cătrebuie să existe
o stare de echilibru între doi actori sociali.
3. norma echităţii sau justiţiei sociale c. cere ca dacă ai fost ajutat,
să ajuţi pe binefăcătorii tăi.

1- A
2- C
3- B

90. Potriviţi criteriile cu formele corespunzătoare de agresivitate:
1. În funcţie de persoană – a. agresivitatea fizică sau verbală, directă sau mediată.
2. În funcţie de mijloace – b.agresivitatea feminină, masculină, a tânărului, adultului, individuală, colectivă, etc.
3.În funcţie de obiectivele urmărite – c.agresivitate violentă şi nonviolentă, latentă şi manifestă.
4.În funcţie de forma de manifestare – d.agresivitate ce urmăreşte obţinerea unor beneficii materiale sau rănirea ori distrugerea adversarului ca manifestare a mâniei

1- B
2- A
3- D
4- C

91. Realizaţi corespondenţa între numele autorilor şi experimentele care le aparţin:
1. Aronson şi Mills – a. Experimentul privitor la iniţierea severă
2. Festinger şi Carlsmith – b.Consecinţele legate de luarea unei decizii
3. S.Brehm – c. Problematica acordului forţat.

1- A
2- C
3- BIV. La această categorie de exerciţii sunteţi invitaţi să citiţi două enunţuri.
Dacă doar primul este corect, alegeţi a. Dacă doar al doilea este corect, alegeţi b. Dacă ambele suunt corecte dar al doilea nu decurge din primul, alegeţi c. Dacă ambele sunt corecte şi al doilea decurge logic din primul, alegeţi d.


92. Psihologia socială are un punct de vedere propriu, fapt pentru care S.Moscovici propune o grilă de lectură ternară a fenomenelor psihosociale. d

93. Comportamentul prosocial este comportamentul îndreptat spre valorile sociale şi de aceea, oamenii au o bază ereditară pentru altruism. c

94. Există disonanţă cognitivă atunci când două cogniţii ale noastre sunt în conflict. Conflictul declanşat determină o stare de tensiune ce se cere dezamorsată. d

95. Agresivitatea poate fi determinată de frustare. De aceea, teoriile învăţării ne arată că nu este bine să le punem limite copiilor în educarea lor. c

96. Teoria comparării sociale arată că internalizăm rolurile sociale. Rolurile, odată internalizate, vor avea influenţă asupra comportamentului nostru. b

97. Statutul persoanei reprezintă ansamblul comportamentelor la care cineva se poate aştepta în mod legitim din partea celorlaţi. Astfel, statutul determină parcursul nostru profesional. c

98. Fiecare rol social are prescripţiile sale. Prin incompatibilitatea dintre prescripţii pot apărea conflicte interrol. a

99. Subprocesele de rol sunt: perceperea, înţelegerea, adoptarea şi
interpretarea rolului. De aceea, felul în care cineva îşi concepe rolul social este determinat de cotientul său intelectual. a

100. Efectul de martor arată că, cu cât mai mulţi martori există la un
eveniment cu atât mai puţin probabil este să intervină cineva. De aceea, comportamentul prosocial este încurajat de către membri societăţii. c

Toate grilele rezolvate Universitatea Spiru Haret. Grilele de la toate facultatile!

Education and Training Blogs - BlogCatalog Blog Directory Academics Directory of Science Blogs blog search directory TopOfBlogs Academics Blog Blog Directory  Search engine Add to Technorati Favorites Education - Top Blogs Philippines
Reduceri Preturi Reduceri Cluj Reduceri Constanta Reduceri Brasov Reduceri Timisoara
Adauga Local Pizzerii Restaurante Cluburi Cafenele Puburi Terase Baruri Ceainarii Vinuri Spumante
Vinuri Vrac VinuriVinuri Romanesti Training Grile Forum Spiru Forum Grile
Forum USH Facultati Licenta Masterate Forum Marketing Mate Info Management Sociologie REI Finante Drept Limbi Straine Filosofie
Istorie Geografie Romana Muzica Sport Finante Blaj Psihologie Brasov Management Brasov Stiinte Juridice Contabilitatea Prima Casa Banci Web Tech Resources