Tuesday, July 8, 2008

Universitatea Spiru Haret Facultati

Forum Spiru Haret BestPlaces

Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti Adresa: Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti
Telefon: Rectorat: 021-314.99.31, 021-314.99.32; Centrala: 021-314.00.75, 021-314.00.76, 021-314.39.00; 021-330.34.80, 021-334.37.05
Fax: 021-314.95.25

Forum Grile Spiru Haret

Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene

Facultatea de Filosofie si Jurnalism

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative din Brasov

Facultatea de Muzica

Facultatea de Limba si Literatura Romana

Facultatea de Drept si Administratie Publica din Craiova

Facultatea de Drept si Administratie Publica

Facultatea de Contabilitate si Finante din Campulung Muscel

Facultatea de Contabilitate si Finante din Ramnicu Valcea

Facultatea de Istorie

Facultatea de Drept si Administratie Publica din Constanta

Facultatea de Geografie

Facultatea de Management Financiar Contabil din Constanta

Facultatea de Psihologie-Pedagogie din Brasov

Facultatea de Finante si Banci

Facultatea de Drept si Administratie Publica din Ramnicu Valcea

Facultatea de Management din Brasov

Facultatea de Matematica-Informatica

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala

Facultatea de Arhitectura

Facultatea de Medicina Veterinara

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Facultatea de Stiinte Economice din Blaj

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Teatru

Facultatea de Medicina si Kinetoterapie

Facultatea de Marketing si Afaceri Economice Internationale

Facultatea de Management Financiar Contabil din Craiova

Friday, July 4, 2008

Admitere Universitatea Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces

Admitere Universitatea Spiru Haret - Locatii pentru admitere


Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la:
sediul central al Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3;
la sediile facultăţilor din Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj;
la Centrele pentru învăţământ la distanţă ale Universităţii Spiru Haret din ţară şi din străinătate.

Admitere Universitatea Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces


Forum Spiru Haret ClubMania

Taxa Inscriere Universitatea Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces

Taxa Inscriere Spiru Haret

Taxa de inscriere la admitere este de 60 lei.

Fiii de ţărani, de cadre didactice şi de pensionari, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.

Această facilitate se acordă:

candidaţilor fii de ţărani, în baza adeverinţei eliberate de primăria comunei unde domiciliază părinţii lor, care să ateste că unica sursă de venit a acestora este agricultura;
candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
candidaţilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună.


Taxa Inscriere Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces


Forum Spiru Haret ClubMania

Acte necesare inscriere admitere Spiru Haret

Forum Spiru Haret BestPlaces

Documente necesare înscrierii la admitere Universitatea Spiru Haret 2008 - 2009


- diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2008);

- certificatul de naştere, în copie (xerox);

- certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);

- adeverinţă medicală tip;

- copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

- 3 fotografii tip buletin de identitate;

- copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

- un dosar plic.

Acte necesare înscrierii la admitere Universitatea Spiru Haret 2008 - 2009

Forum Spiru Haret BestPlaces


Forum Spiru Haret ClubMania

Admitere Spiru Haret 2008

Forum Spiru Haret BestPlaces

Calendarul admiterii


Pentru anul de învăţământ 2008-2009, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează astfel:


- în perioada mai–septembrie a.c., pentru candidaţii posesori de diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare anului 2008;

- în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaţii absolvenţi de liceu ai promoţiei 2008, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinţei eliberate de liceu, în care se precizează media generală şi notele obţinute la probele susţinute, până la dobândirea diplomei de bacalaureat.

Admitere Spiru Haret 2008

Education and Training Blogs - BlogCatalog Blog Directory Academics Directory of Science Blogs blog search directory TopOfBlogs Academics Blog Blog Directory  Search engine Add to Technorati Favorites Education - Top Blogs Philippines
Reduceri Preturi Reduceri Cluj Reduceri Constanta Reduceri Brasov Reduceri Timisoara
Adauga Local Pizzerii Restaurante Cluburi Cafenele Puburi Terase Baruri Ceainarii Vinuri Spumante
Vinuri Vrac VinuriVinuri Romanesti Training Grile Forum Spiru Forum Grile
Forum USH Facultati Licenta Masterate Forum Marketing Mate Info Management Sociologie REI Finante Drept Limbi Straine Filosofie
Istorie Geografie Romana Muzica Sport Finante Blaj Psihologie Brasov Management Brasov Stiinte Juridice Contabilitatea Prima Casa Banci Web Tech Resources